Gå till innehåll

Hund

Som hundägare har du vissa skyldigheter. Enligt miljöbalken ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Hundar ska hållas så att de inte orsakar olägenhet för närboendes hälsa, men ett visst mått av skällande får man tåla. Störningar orsakade av hundskall löser man enklast genom dialog mellan grannar.

Störs du av hundskall ska du alltid i första hand kontakta hundägaren eller fastighetsägaren.

Om du upplever att hunden medför en asevärd olägenhet för omgivningen eller har anledning att tro att hunden far illa ska du kontakta djurskyddsenheten på Länsstyrelsen. Du kan göra anmälan via telefon till 010-22 41 380.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 oktober 2023