Gå till innehåll

Hund

Som hundägare har du vissa skyldigheter. Enligt miljöbalken ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Hundar ska hållas så att de inte orsakar olägenhet för närboendes hälsa, men ett visst mått av skällande får man tåla. Störningar orsakade av hundskall löser man enklast genom dialog mellan grannar.

Störs du av hundskall ska du alltid i första hand kontakta hundägaren eller fastighetsägaren.

Om du har anledning att tro att hunden far illa ska du kontakta djurskyddsenheten på Länsstyrelsen. Anmälan kan du göra digitalt på länsstyrelsen hemsida eller via telefon om det är ett akut ärende, telefon 010-22 41 380.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023