Gå till innehåll

Höns och andra sällskapsdjur

Om du vill hålla sällskapsdjur eller ha hand om andras sällskapsdjur krävs i vissa fall tillstånd. Om du bor inom detaljplanerat område får du lov att upp till fyra höns utan att söka tillstånd hos oss – men prata gärna med dina grannar först.

Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Olägenhet kan till exempel vara störning som ljud eller lukt, eller att gödsel riskerar att förorena vatten. Djurhållningen får inte heller orsaka problem med skadedjur eller flugor. Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende.

Enligt de kommunala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna krävs det tillstånd av miljöförbundet för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  • orm.

Följande riktlinjer ska tas hänsyn till om man planerar att hålla fjäderfä på fastighet inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser:

  • Fyra hönor kan hållas utan att söka tillstånd, tupp tillåts inte. De räknas då som sällskapsdjur.
  • Tillstånd ska sökas hos miljöförbundet vid första duvan som hålls och som inte stadigvarande hålls i bur.

Om du bor utanför planlagt område behöver du inget tillstånd från miljöförbundet för att hålla höns. Du behöver dock registrera verksamheten hos Jordbruksverket oavsett hur många fåglar du har, se mer information under fliken ”Vilken myndighet kontrollerar vad?”.

Det är även viktigt att du tänker på:

  • Att alltid sköta hönsen så att de inte stör dina grannar.
  • Att hönsen inte ska kunna ta sig ut och sprätta i grannarnas trädgårdar.
  • Att hönsen inte ska ge upphov till dålig lukt.
  • Att fodret ska förvaras så att det inte drar till sig råttor och andra skadedjur.
  • Att dina grannar ska slippa störas av en tupp som gal mycket, särskilt under tidiga morgnar.

Du behöver inget tillstånd från miljöförbundet för papegojor och andra burfåglar som hålls i utomhusvoljär så länge verksamheten inte är yrkesmässig eller av större omfattning. Däremot kan miljöförbundet ställa krav på åtgärder om djurhållningen stör dina grannar.

Söderåsens miljöförbund
Tillsyn av djurhållning, såsom hållning av kor, grisar och hästar, enligt miljöbalken utförs av miljöförbundet. Miljöförbundet ansvarar för att utreda störningar som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen Skåne
Det är länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet i kommunerna. Vid misstanke att djur vansköts eller far illa ska länsstyrelsen Skåne kontaktas.

Jordbruksverket
Den som har fjäderfä, oavsett hur många, ska senast den 1 oktober 2021 ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Det beror på att följande fåglar enligt reglerna inte räknas som sällskapsdjur: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive änder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae). Kravet gäller alltså även den som har fåglar som hobby, till exempel om man har hobbyhöns. De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Anmälningsplikten till Jordbruksverket gäller från första individen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024