Gå till innehåll

Fåglar i stadsmiljön

Fåglar som stör sin omgivning med skränljud och spillning bedöms sällan som en olägenhet för människor, enligt domar i flera mål om störande fåglar.

Vi är medvetna om att flockar med exempelvis råkor och kajor inom tätorter kan vara ett stort störningsmoment med sina ljud, nedskräpning och att de kan skrämmas i vissa fall. Men vi har i regel inte möjlighet att driva ärenden rörande störande fåglar, med vår lagstiftning.

Däremot kan man vända sig till fastighetsägaren där fåglarna huserar och be denne vidta åtgärder för att göra så att fåglarna inte längre vill bo in sig på ett visst ställe. Det man ska tänka på är att vissa fåglar är fredade under stora delar av året, samt att om fåglarna försvinner från ett ställe, så dyker de upp någon annanstans.

Att utan tillstånd riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglar är förbjudet enligt artskyddsförordningen 2007:845. Dispens från förbudet och tillstånd för skyddsjakt, kan bara ges i enstaka fall där det finns fara för allvarlig skada på egendom, eller risk för omfattande utbrott av en sjukdom.

Kommunens skyddsjägare

De kommunala skyddsjägarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan gälla allt ifrån skyddsjakt på fågel till eftersök av skadat vilt. Kontakta din kommun om du vill komma i kontakt med en skyddsjägare.

Som fastighetsägare kan man till exempel sätta upp hinder för fåglarna. Rader av piggar längs taknockar, gungställningar etcetera gör det svårt för fåglar att sitta där. Ventilationsutblås och skorstenar kan behöva särskilda skydd, som gör att fåglarna inte kan bygga bo där.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024