Gå till innehåll

Bin

Det är många som startar biodling både inom och utanför tätbebyggt område. Innan du startar biodling är det viktigt att ta reda på vad du ska göra för att förhindra olägenhet för dina grannar och andra runt omkring området där du vill placera dina bin.

Det finns inga detaljerade regler som styr hur eller var du får ha bin, du behöver heller inte söka tillstånd hos kommunen. Enligt Miljöbalken är biodlaren skyldig att förebygga risk för människors hälsa och måste tas i beaktning innan du startar en biodling.

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla vart biodlingen är placerad till Länsstyrelsen. Följ länken nedan för att hitta anmälan. Om du startar en ny biodling eller tar över en som redan finns anmäler du när verksamheten påbörjas.

Mer infomation finns på lännsstyrelsen hemsidan om bi odling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här hittar du tips på vad du kan göra för att undvika att dina bin stör andra i ditt närområde:

  • Prata med dina grannar innan du sätter upp bisamhällen inom tätbebyggt område, förklara bland annat om skillnaden i beteende mellan bin och getingar.
  • Placera bisamhällen så långt som möjligt från trafikerad gata, väg eller granntomt.
  • Placera flustret så att det förhärskande flygstråket går så mycket som möjligt ut mot en obebodd yta.
  • Gör svärmförhindrande åtgärder. Svärmning i sig är inte farligt, men det är inte trevligt för grannar att få ett vildbisamhälle till exempel i skorstenen, i trädet, på vinden.
  • Sköt ditt bisamhälle så att det inte uppstår röveri under dragfattiga områden, särskilt under hösten. Röveri betyder att ett bisamhälle på bigården stjäl honung från ett annat svagare bisamhälle. Det kan då bli en okontrollerbar inflygning och utflygning i alla bigårdens kupor, något som många kan tycka är obehagligt.
  • I tätbebyggda områden är det särskilt viktigt att ha bin som är avlade på fromhet. Biodlaren bör också sträva efter att ha ungdrottningar för att minimera riskerna för svärmning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juli 2024