Gå till innehåll

Bostadsmiljö

Söderåsens miljöförbund arbetar med hälsoskydd vilket innebär att vi arbetar med att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Med olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är tillfälliga. Vi tar emot och utreder klagomål, som kan gälla allt från vedeldning till buller, i syfte att undanröja olägenheten.

Bostadsklagomål

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö men ibland uppstår problem som bristande ventilation, fukt, mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Så här går du till väga om du upplever störningar och problem i din bostadsmiljö:

  • Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening, har utredningsansvar för att undersöka om klagomålet är befogat.
  • Om problemet inte blir åtgärdat eller du inte får någon återkoppling inom rimlig tid, kan du kontakta Söderåsens miljöförbund.
    Så här går du till väga om du upplever störningar från dina grannar:
  • Kontakta i första han den som ger upphov till störningen för att försöka hitta en lösning.
  • Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om störningen kvarstår.
  • Om störningen kvarstår även efter att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen vidtagit åtgärder kan du kontakta Söderåsens miljöförbund

Viktigt att tänka på

Kontakta i första hand den som ger upphov till störningen och även din hyresvärd eller bostadsrättsförening om störningen kvarstår trots kontakt med den som ger upphov till störningen.

Dessa parter behöver i sin tur få rimlig tid på sig att vidta åtgärder.

Söderåsens miljöförbund handlägger inte grannfejder.

Tänk på att du inte kan vara anonym i ett ärende om du lämnat dina uppgifter vid klagomålsanmälan. Du kan självklart lämna en anonym klagomålsanmälan men tänk då på att miljöförbundet inte har möjlighet att återkoppla till dig. Detta innebär att ärendet i regel inte kan drivas vidare då det saknas en motpart.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023