Gå till innehåll

Avfall - Privatpersoner

Nästan allt du använder blir förr eller senare avfall. Genom att återvinna och hantera avfallet på bästa sätt kan du spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen.

Varje kommun har en egen renhållningsordning som bestämmer hur avfall från, huvudsakligen, privatpersoner ska hanteras inom kommunen. Exempel på avfall från privatpersoner är: avfall från hushållet, slam och fosforfilter från enskilda avloppsanläggningar och trädgårdsavfall. Renhållningsordningen avgör också vilka dispenser som är möjligt att söka, vilka förutsättningar som krävs för få dispensen samt vem som kan bevilja dispensen. Utöver de kommunala bestämmelserna finns och mer övergripande bestämmelser i miljöbalken.

De kommunala renhållningsbolagen

Varje kommun har ett renhållningsbolag som utför renhållningsarbetet i kommunens för kommunens räkning. Renhållningsbolagen är olika stora och arbetar i olika många kommuner. I Söderåsens miljöförbunds kommuner finns två renhållningsbolag: LSR som arbetar i Svalövs kommun och NÅRAB som arbetar i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024