Gå till innehåll

Bibliotek

Välkommen att ta del av våra styrdokument och rapporter från olika utredningar och kontroller. Vi vill vara transperanta och ge möjlighet till kunskap om vår organisation och om vårt arbete.

Utforska vår samling av dokument för den löpande planeringen där vi planerar och organiserar våra resurser för att uppnå våra mål och maximera effektiviteten. Genom noggrann planering och uppföljning strävar vi mot en smidig och effektiv verksamhet.

Dessa dokument ger en översiktlig insikt i hur tillfredsställda våra kunder är med vår utförda tillsyn under det gångna åren. Genom att noggrant analysera NKI-resultaten strävar vi efter att förbättra och anpassa våra tillsynsprocesser för att säkerställa hög kundtillfredsställelse och effektivitet i vår verksamhet.

Denna samling innehåller olika utredningar som utförts på uppdrag av medlemskommunerna eller inom vår organisation. Här finner du en bredd av dokument som representerar vårt arbete med noggranna analyser och utvärderingar av olika ämnen och situationer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024