Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Svensk lagstiftning innebär att ett antal olika typer av verksamheter historiskt benämns som ”miljöfarliga verksamheter”. Bakgrunden till detta är den påverkan på omgivningen, såväl på människor och deras hälsa som på miljön, dessa verksamheter kan ge upphov till om de inte bedrivs på ett sakkunnigt sätt.

Starta verksamhet

Mot denna bakgrund har man kommit fram till att det finns anledning att reglera under vilka förutsättningar som dessa verksamheter får bedrivas.

För dessa olika verksamheter har man därför infört ett system som innebär att den som vill starta en verksamhet där det finns risk för stor påverkan måste ansöka om och få tillstånd till dessa. Ansökan om tillstånd gör vid mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

Vill man starta en verksamhet där risken bedöms som medelhög behöver man i stället göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, det vill säga Söderåsens miljöförbund.

Ändra befintlig verksamhet

Om marknad eller teknik utvecklas så att man vill göra ändringar av hur en befintlig verksamhet bedrivs, i processer eller komplettera med ny utrustning till exempel, finns det en skyldighet att ansöka om tillstånd för att få göra förändringen eller att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Avgörande för vilket som gäller är hur stor förändring det rör sig om.

Avsluta och lägga ner en befintlig verksamhet

Även när man bestämt sig för att lägga ner och avsluta en verksamhet finns det en del att tänka på för att den tidigare verksamheten inte skall fortsätta att påverka omgivningen negativ.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024