Gå till innehåll

Skolor och förskolor

Om du vill starta förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste du först anmäla detta till oss på miljöförbundet. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Tänk på att även ändringar i verksamheten kan vara anmälningspliktiga.

Innan du startar eller ändrar en anmälningspliktig verksamhet måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund. Anmälan ska göras skriftigt och senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller ej. Anmälningsblankett hittar du på vår blankett sida. Anmälan ska göras både om du ska starta en ny verksamhet och om du ska göra ändringar i en befintlig verksamhet, till exempel om du ska byta lokal eller utöka din verksamhet. Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet och i samband med våra tillsyns besök.

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

För verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem finns krav på att rutiner i egenkontrollen ska finnas skriftligt med ansvarsfördelning. Egenkontrollen är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 december 2023