Gå till innehåll

Hyreshus

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar. Du ansvarar för att dina hyresgäster har en hälsosam boendemiljö och för att din verksamhet bedrivs på ett sätt som inte skadar miljön.

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att förebygga och åtgärda problem som kan vara kopplade till bostaden. Alla fastighetsägare ska enligt miljöbalken ha en fungerande egenkontroll. En bra och genomtänkt egenkontroll gör att du får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som ger dig en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

För att förhindra olägenheter så ska en bostad bland annat:

  • Ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • Ha tillfredsställande luftväxling.
  • Medge tillräckligt dagsljus.
  • Hållas tillfredsställande uppvärmd.
  • Ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
  • Ha tillgång till vatten för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Informationsblad till fastighetsägare om egenkontroll Pdf, 345.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Fastighetsägaren är skyldig att följa den så kallade försiktighetsprincipen. Detta innebär att fastighetsägaren ska förebygga och motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att uppfylla detta krav krävs kunskap om verksamheten, till exempel om lägenheternas standard och behov av underhåll, och en fortlöpande egenkontroll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024