Gå till innehåll

Hygienisk verksamhet

Hygieniska behandlingar hos verksamheter som använder stickande och skärande verktyg innebär en ökad risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför är verksamheter som tatuerare, akupunktur och piercing, fotvård och vissa skönhetssalonger anmälningspliktiga.

Om du har en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla den till miljöförbundet.

Det kan handla om verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercing verktyg eller andra stickande eller skärande verktyg.

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Manikyr
 • Microneedling
 • Nagelskulptering
 • Pedikyr
 • Piercing
 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Öronhåltagning

Den 1 juli 2021 kom en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
 • Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
 • Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Anmälningsplikten till miljöförbundet utökas samtidigt. Även barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamhet och frisörer kan vara anmälningspliktiga om skärande/stickande instrument och verktyg används.

Innan du startar en anmälningspliktig verksamhet med hygienisk behandling måste du anmäla detta till miljöförbundet. Du ska skicka in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Om ni är flera verksamhetsutövare som delar en lokal ska alla anmäla sin egen verksamhet. Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Du hittar anmälningsblanketten längst ner på denna sida under ”Blanketter”.

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Du ska anmäla både när du startar en ny verksamhet och om du ändrar eller utökar din befintliga verksamhet.

Om ni är flera verksamhetsutövare som delar en lokal ska alla anmäla sin egen verksamhet.

Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet och i samband med våra tillsyns besök.

Exempel på förändringar som kräver ny anmälan:

 • Byte av lokal
 • Större lokalförändringar
 • Utökning med ny stickande eller skärande behandling

Om du ändrar eller utökar en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, dels behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och kommunen utöva tillsyn. Till exempel en verksamhet där både hårvård, fotvård, manikyr, nagelskulptering och estetiska injektionsbehandlingar erbjuds. Vid dubbelt tillsynsansvar kan IVO och miljöförbundet samverka.

Skulle det vara så att din verksamhet inte är anmälningspliktig, dvs inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, är det ändå bra om du informerar oss när du startar en ny verksamhet. Det underlättar för oss som tillsynsmyndighet om vi vet vad du gör och var du finns eftersom vi lättare kan ge dig rätt hjälp och information då.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024