Gå till innehåll

Badhus och bassängbad

Du som har ett bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många (till exempel i en bostadsrättsförening) ska anmäla din verksamhet till Söderåsens miljöförbund. Det är även viktigt att du som ansvarig känner till olika hälsorisker och har tydliga rutiner för städning, underhåll och kontroller av din bassäng.

Så anmäler du din verksamhet

Om du ska öppna en anläggning med bassängbad måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund senast sex veckor innan verksamheten startar.

Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar. Tillsammans med anmälan ska du skicka med en teknisk beskrivning av bassängen och en ritning över övriga utrymmen. Du hittar anmälningsblankett under "Blanketter". Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet och i samband med tillsyns besöken.

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Anmäl ändringar snarast

Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta miljöförvaltningen om ändringen så fort som möjligt.

Säkert bad med god egenkontroll

För att minska hälsoriskerna för de som badar i din bassäng är reningen av vattnet, hygienreglerna, och hur du sköter anläggningen viktigt. Du kan till exempel minska bakterier och föroreningar i vattnet genom att:

  • Se till att besökarna tvättar sig noggrant utan badkläder före badet.
  • Ha en lagom hög badtemperatur i vattnet
  • Testa vattenkvaliteten regelbundet.

För att få koll på alla viktiga rutiner ska du som driver ett bassängbad ta fram ett program för att själv kontrollera din anläggning och minska hälsoriskerna för de som badar. Som stöd för din egenkontroll kan du utgå från Folkhälsomyndigheten allmänna råd för bassängbad och myndighetens vägledning för tillsynen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024