Gå till innehåll

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Det innebär att du måste anmäla din försäljning till kommunen. Söderåsens miljöförbund har begärt tillsynsansvaret för lag om tobaksfria nikotinprodukter från våra medlemskommuner Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Kommunfullmäktige har ännu inte hunnit besluta om var tillsynsansvaret ska ligga. Detta kommer förhoppningsvis att ske hösten 2022. Mer information kommer då.

Anmälan om försäljning

Du måste anmäla din försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till miljöförbundet innan du startar. Tillsammans med din anmälan ska du också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram. Du kan hitta ett förslag till ett egenkontrollprogram på vår blankettsida. Vi tar ut en avgift för handläggning och granskning av egenkontrollprogram första året.

När du startar med försäljningen kommer vi ut på tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns för egenkontroll och försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Ålderskontroll

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. För att vara säker på att åldersgränsen följs är rekommendationen att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Bra att tänka på vid försäljning:

  • Sätt upp dekaler om 18-årsgräns.
  • Kontrollera att produkterna är korrekt märkta (varningstexter)
  • Utbilda och informera personalen om egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns i butiken.

Till anmälan ska en kopia på ert egenkontrollprogram skickas med. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens arbetsrutiner för försäljning av produkterna. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna uppvisas vid tillsyn. Ett stöddokument för framtagande av egenkontrollprogram finns under blanketter.

Du som ägare ska också se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra arbetsrutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på försäljningsställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Det ska finnas tydlig och synlig skylt eller dekal i varje kassa som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa tobaksfria nikotinprodukter.

Om du saknar dekaler, kontakta oss eller beställ själv genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter sker en tillsyn. Tillsynen består av kontroll på försäljningsstället. Vi tittar på bland annat egenkontrollprogrammet, utbildning, dekaler, ålderskontroll, marknadsföring samt information på produkterna.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Det kostar pengar att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktig.

Taxa för tobaksfria nikotinprodukter är ännu inte beslutad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024