Gå till innehåll

Rökfria miljöer

Under 2019 utökades kraven på rökfria miljöer i vårt samhälle. Det utökade rökförbudet påverkar bland annat dig som driver en livsmedelsbutik, en restaurang eller café med uteservering.

Ett flertal platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är rökförbud på uteserveringar till restauranger och caféer. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter samt rökstenar och örtprodukter som används i vattenpipor. Utöver uteserveringarna är det även rökförbud på lekplatser dit allmänheten har tillträde samt vid entréer till rökfria lokaler, så som butiker. Andra utrymmen som ska hållas rökfria är utomhusmiljöer vid inrikes kollektivtrafik som tågstationer och busshållplatser. Det är den som bedriver verksamhet, eller som är fastighetsägare eller markägare som är ansvarig för att rökförbudet följs. Söderåsens miljöförbund ska sedan genom sin tillsyn säkerställa att förbudet efterlevs.

Det är du som bedriver en verksamhet som är ansvarig för att det inte röks inne i dina lokaler, utanför entrén eller på uteserveringen.

  • Du ska sätta upp skyltar om rökförbudet i entrén, skyltfönster och/eller på uteserveringen så att kunderna tydligt vet vad som gäller.
  • Du har ansvar att städa upp fimpar utanför din entré eller på din uteservering om där trots förbud röks när verksamheten är öppen eller stängd.
  • Du är skyldig att säga till personer som inte följer rökförbudet och även avvisa de som inte upphör med rökning trots tillsägelse.

Miljöförbundet bedriver tillsyn på rökfria miljöer. Tillsynen kostar inget utan är skattefinansierad.

Kontroll görs bland annat av det som står i ovanstående punkt om uteserveringar och offentliga entréer.

Miljöförbundet bedriver tillsyn på rökfria miljöer. Tillsynen kostar inget utan är skattefinansierad.

Kontroll görs bland annat av det som står i ovanstående punkt om uteserveringar och offentliga entréer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024