Gå till innehåll

Receptfria läkemedel

Det är tillåtet för andra aktörer än apotek att sälja vissa läkemedel i detaljhandeln. Läkemedel är inte vilken vara som helst, om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket innan du startar. Det är Läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och för eventuella sanktionsavgifter. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen. Detta betyder att vi på Söderåsens miljöförbund besöker försäljningsställen i våra fyra kommuner för att kontrollera att reglerna följs.

Receptfria läkemedel är läkemedel som du kan handla på apoteket eller i andra affärer utan att ha ett recept. Dessa läkemedel är avsedda för egenvård. Det betyder att man använder dem för att behandla enklare kortvariga åkommor där patienten själv kan ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Det kan till exempel handla om värktabletter mot huvudvärk, fluortabletter, tabletter för att sluta röka, nässpray mot nästäppa eller vid allergi. Observera att vissa receptfria läkemedel endast får säljas på apotek.

Bra att tänka på vid försäljning

  • Sätt upp dekaler om 18-årsgräns för receptfria läkemedel.
  • Sätt upp skylt om receptfria läkemedel.
  • Om ni säljer nikotinläkemedel, sätt upp skylt gällande förbud mot lagning.
  • Kontrollera att produkterna har tillräcklig kvarvarande hållbarhet.
  • Utbilda och informera personalen om egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns i butiken.
  • Läkemedel som sålts, men lämnats tillbaka av kund, får inte säljas på nytt.

Egenkontrollprogrammet måste finnas tillgängligt i försäljningslokalen. Vid ett tillsynsbesök måste personalen kunna visa upp det för Söderåsens miljöförbund.

Du som ägare ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder, förvaring av läkemedel, kontroll av hållbarhet, rådgivning, returer och reklamationer med mera. Syftet med en egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljning och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Mall för ett egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedel ska förvaras åtskilda från andra produkter. Det ska tydligt framgå att produkterna är läkemedel. Läkemedlen ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal.

Receptfria läkemedel som säljs måste ha en viss hållbarhet kvar. Minst 3 men gärna 6 månader kvarvarande hållbarhet krävs. Inga läkemedel som passerat hållbarhetsdatumet får säljas.

Det ska finnas tydliga och synliga skyltar eller dekaler i varje kassa och/eller vid produkterna som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa receptfria läkemedel. Det ska finnas en skylt om ”receptfria läkemedel” vid produkterna. Det ska finnas en skylt om förbud mot langning om man säljer nikotinläkemedel.

Om du saknar dekaler kontakta oss eller beställ genom Läkemedelsverket, se länk längst ner på sidan.

Läkemedelsverket har publicerat en lista med de receptfria läkemedel som får säljas i detaljhandeln. Där kan du gå in och se vad för produkter som du kan köpa in och sälja. Se länken längst ner på sidan.

Vid försäljning av receptfria läkemedel sker en tillsyn. Tillsynen består av en kontroll på försäljningsstället. Vi tittar på bland annat egenkontrollprogrammet,

utbildning, dekaler, ålderskontroll, marknadsföring samt varningstexter och information på produkterna.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Det kostar pengar att sälja receptfria läkemedel. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, resa, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register. Även Läkemedelsverket tar ut avgift.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktig.

Nuvarande årlig avgift för försäljning av receptfria läkemedel är 1 timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2023