Gå till innehåll

Folköl i detaljhandeln

Folköl har en alkoholhalt mellan 2,25% och 3,5%. För att få sälja folköl måste man först göra en anmälan till oss på miljöförbundet. Här kan du läsa mer om hur man gör för att anmäla sig och vilka regler som är viktiga att känna till när du ska sälja folköl.

Anmälan om försäljning

Du måste anmäla din försäljning av folköl till miljöförbundet innan du startar. När du startar din försäljning av folköl kommer vi ut på tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns gällande försäljning av folköl.

För att få sälja folköl måste du arbeta efter ett egenkontrollprogram. Du behöver inte skicka in din egenkontroll vid anmälan. Du kan hitta ett förslag till ett egenkontrollprogram på vår blankettsida. Under första året tar miljöförbundet ut en avgift för handläggning och granskning av ert egenkontrollprogram.

Ålderskontroll

Folköl får inte säljas till någon som är under 18 år. Man får inte heller sälja folköl om man misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år, så kallad lagning. Det är ert ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. Ett tips är att alltid fråga om legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år.

Krav på matsortiment

För att få sälja folköl måste butikens matsortiment uppfylla vissa krav. Tanken är att försäljning av folköl endast ska vara ett komplement till övrig försäljning. Att endast sälja chips, läsk och godis är inte tillräckligt. Man ska ha ett sortiment som gör det möjligt för en kund att köpa hem ingredienser för att kunna laga en måltid. Vi kontrollerar att verksamheten har ett tillräckligt sortiment vid våra tillsynsbesök.

Bra att tänka på vid försäljning:

  • Sätt upp dekaler gällande 18-årsgräns.
  • Kontrollera att produkternas alkoholhalt inte överstiger 3,5%.
  • Kontrollera att du har ett tillräckligt matsortiment.
  • Utbilda och informera personal gällande egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns tillgängligt i butiken.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring i din verksamhet ska du anmäla detta till miljöförbundet. Exempelvis om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din försäljning på nytt och samtidigt anmäla om ett upphörande gällande din gamla försäljning.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare eller om du vill sluta med att sälja folköl ska detta anmälas till miljöförbundet. Rätten att sälja folköl följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid ett ägarbyte. Den nya ägaren ska då anmäla försäljning av folköl.

Egenkontrollprogrammet måste finnas tillgängligt i försäljningslokalen. Vid ett tillsynsbesök måste personalen kunna visa upp det för Söderåsens miljöförbund.

Du som ägare ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med en egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljning och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Marknadsföring av folköl får enligt alkohollagen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Förvaring av folköl
Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i lokalen.

Det ska finnas tydliga och synliga skyltar eller dekaler i varje kassa som informerar kunden om åldersgränsen för att få köpa folköl.

Sätt även skyltar eller dekaler vid ölen på hyllan och i eventuell kyl, så att kunden tydligt kan se att detta är en ålderbegränsad vara.

Om du saknar dekaler kontakta oss eller beställ genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

Vid försäljning av folköl sker en tillsyn av oss på Söderåsens Miljöförbund. Tillsynen består av en kontroll på försäljningsstället. Vi tittar på bland annat egenkontrollprogrammet, utbildning, dekaler, ålderskontroll, marknadsföring samt information på produkterna.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Det kostar pengar att sälja folköl. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, resa, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktige.

Nuvarande årlig avgift för försäljning av folköl är 1 timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024