Gå till innehåll

Folköl i detaljhandeln

Folköl har en alkoholhalt mellan 2,25% och 3,5%. För att få sälja folköl måste du först göra en anmälan till oss på miljöförbundet. Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla och om vilka regler som är viktiga att känna till när du ska sälja folköl.

Anmälan om försäljning

Du måste anmäla din försäljning av folköl till miljöförbundet innan du startar. När du startar din försäljning av folköl kommer vi ut på tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns om försäljning av folköl.

För att sälja folköl måste du arbeta efter ett egenkontrollprogram. Du behöver inte skicka in din egenkontroll vid anmälan. Förslag till egenkontrollprogram finns under blanketter längst upp till höger. Vi tar ut en avgift för handläggning och granskning av egenkontrollprogram första året.

Ålderskontroll

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får inte heller sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år, så kallad lagning. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. Ett tips är att alltid fråga om legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal.

Krav på matsortiment

För att få sälja folköl måste butikens matsortiment uppfylla vissa krav. Tanken är att försäljningen av folköl endast ska vara ett komplement till övrig försäljning. Att bara sälja chips, läsk och godis är inte tillräckligt. Du ska ha ett sortiment som gör det möjligt för en kund att köpa hem ingredienser för att kunna laga mat. Vi kontrollerar att verksamheten har ett tillräckligt sortiment vid tillsynsbesöken.

Bra att tänka på vid försäljning:

  • Sätt upp dekaler om 18-årsgräns.
  • Kontrollera att produkternas alkoholhalt inte överstiger 3,5%.
  • Kontrollera att du har ett tillräckligt matsortiment.
  • Utbilda och informera personalen om egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns i butiken.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljöförbundet. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din försäljning på nytt och samtidigt anmäla om upphörande för din gamla försäljning.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare eller om du vill sluta att sälja folköl ska detta upphörande anmälas till miljöförbundet. Rätten att sälja folköl följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid ett ägarbyte. Den nya ägaren ska då anmäla försäljning av folköl.

Du måste ha ett egenkontrollprogram tillgängligt i försäljningslokalen, och du måste kunna visa upp det vid tillsynsbesök från Söderåsens miljöförbund.

Du som ägare ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Marknadsföring av folköl får enligt alkohollagen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Förvaring av folköl
Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i lokalen.

Det ska finnas tydlig och synlig skylt eller dekal i varje kassa som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa folköl.

Du får gärna sätta upp skylt eller dekal vid ölen i hyllan också, detta är valfritt.

Om du saknar dekaler kontakta oss eller beställ genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

Vid försäljning av folköl sker en tillsyn. Tillsynen består av kontroll på försäljningsstället. Vi tittar på bland annat egenkontrollprogrammet, utbildning, dekaler, ålderskontroll, marknadsföring samt information på produkterna.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Det kostar pengar att sälja folköl. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktig.

Nuvarande årlig avgift för försäljning av folköl är 1 timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023