Gå till innehåll

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till oss på miljöförbundet. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska med nikotin. Numera krävs även ett tillstånd från Länsstyrelsen för att förvara och tillhandahålla nikotinvätskan (farliga kemikalier) som finns i elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Anmälan om försäljning
Du måste anmäla din försäljning av elektroniska cigaretter till miljöförbundet innan du startar. Tillsammans med din anmälan ska du också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram. Du kan hitta ett förslag till ett egenkontrollprogram på vår blankettsida. Vi tar ut en avgift för handläggning och granskning av egenkontrollprogram första året.

När du startar med försäljningen kommer vi ut på tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns om egenkontroll och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Tillstånd för att sälja farliga kemikalier

Alla som säljer e-cigaretter med vätska, e-vätskor och påfyllningsbehållare måste ha tillstånd från Länsstyrelsen. Nikotinet i E-vätskor och E-cigaretter som innehåller nikotin betraktas som särskilt farliga kemiska produkter som behöver tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning, läs mer i länken nängst ner på sidan.

Ålderskontroll

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. För att vara säker på att åldersgränsen följs är rekommendationen att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Bra att tänka på vid försäljning:

  • Sätt upp dekaler om 18-årsgräns.
  • Kontrollera att produkterna är korrekt märkta (varningstexter)
  • Kontrollera att produkterna är anmälda till Folkhälsomyndigheten på deras hemsida.
  • Utbilda och informera personalen om egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns i butiken.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljöförbundet. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din försäljning på nytt och samtidigt anmäla om upphörande för din gamla försäljning.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare eller om du vill sluta att sälja e-cigaretter ska detta upphörande anmälas till miljöförbundet. Rätten att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid ett ägarbyte. Den nya ägaren ska då anmäla försäljning av elektroniska cigaretter.

Till anmälan ska en kopia på ert egenkontrollprogram skickas med. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna uppvisas vid tillsyn. Ett stöddokument för framtagande av egenkontrollprogram finns under blanketter.

Du som ägare ska också se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin ska ha följande hälsovarning "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.".

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar hälsovarning, får produkten inte lämnas ut eller säljas till konsumenter.

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Dekaler och skyltning om ålderskontroll
Det ska finnas tydlig och synlig skylt eller dekal i varje kassa och/eller vid produkterna som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa elektroniska cigaretter.

Om du saknar dekaler kontakta oss så delar vi ut eller beställ genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Dekaler och skyltning om ålderskontroll
Det ska finnas tydlig och synlig skylt eller dekal i varje kassa och/eller vid produkterna som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa elektroniska cigaretter.

Om du saknar dekaler kontakta oss så delar vi ut eller beställ genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

För att få sälja e-cigaretter och e-vätska måste tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäla uppgifter om produkten och dess ingredienser till Folkhälsomyndigheten. Annars får produkterna inte säljas på den svenska marknaden. Du kan gå in och kontrollera att de e-cigaretter och vätskor du köpt in är produktanmälda. Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida finns längs ner på sidan.

Vid försäljning av elektroniska cigaretter sker en tillsyn. Tillsynen består av kontroll på försäljningsstället. Vi tittar på bland annat egenkontrollprogrammet, utbildning, dekaler, ålderskontroll, marknadsföring samt varningstexter och information på produkterna.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Det kostar pengar att sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktig.

Nuvarande årlig avgift för försäljning av e-cigaretter är 1 timme (2022).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024