Gå till innehåll

Nyhetsbrev Dricksvatten

Häller vatten från en bringare till ett glas mot en blå bakgrund.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom dricksvattenskontrollen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är registrerade för dricksvatten.

Information om Dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram bra material på sin hemsida om mindre dricksvattenverk. Följ länkarna nedan för att läsa om hur du sköter din brunn, där kan du klicka vidare på vad som gäller för just din typ av brunn. Du kan också läsa om krisberedskap för dricksvatten.

Provtagning små dricksvattenverk

Förra året informerade vi om den nya dricksvattenföreskriften som gäller från 1 januari 2023. Vi vill bara påminna er som producerar mindre mängder dricksvatten att antalet provtagningar har minskat, se tabellen nedan. Antalet prov och frekvens som ska tas enligt dricksvattenföreskriften (LIVSFS 2022:12, Bilaga III, avsnitt B, Tabell 2 - Utgående dricksvatten (antal prov per år)

  • Minst en (1st) provgrupp A varje år.
  • Minst en (1st) provgrupp B vart 6:e år.

Om ni ändrar provtagningen så glöm inte att skicka in ert undersökningsprogram Pdf, 318.7 kB, öppnas i nytt fönster. till miljöförbundet för fastställande.

Ibland kan det vara komplicerat att läsa ut från lagstiftningen vad som gäller för er med provtagning och resultat. För att hjälpa er har vi tagit fram en tabell över de analysparametrar som ni ska utföra provtagning enligt. Vi har lagt tabellen under dricksvattenblanketter på vår hemsida. Blanketten heter, Analysparametrar för undersökningsprogram Pdf, 181.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Information om PFAS och giftiga ämnen i privata dricksvattenbrunnar

Livsmedelsverket har gått ut med pressmeddelande om nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egen brunn. För den intresserade finns meddelandet att läsa i länken:

Vi vill önska er en trevlig sommar!

Vill du veta mer?

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information att ta dela av www.slv.se Länk till annan webbplats.

För mer information besök vår hemsida på www.smfo.se Länk till annan webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Söderåsens miljöförbund antingen via vår växel 0435–782470, genom att boka en telefontid eller mail info@smfo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024