Gå till innehåll

Information om Jätteloka

En planta av jätteloka som väster på ett fält. En skog i bakgrunden. 

Söderåsens miljöförbund vill uppmärksamma om bestånden av den invasiva arten Jätteloka.

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en invasiv växtart som utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och kan orsaka skador på både människor och djur. Växten kan nå en höjd av upp till fyra meter och har stora, flikiga blad samt vita blomklasar.

Identifiering av jätteloka

Höjd: Kan bli upp till 4 meter hög.

Blad: Stora, flikiga blad som kan bli över en meter breda.

Blommor: Vita blomklasar som kan bli upp till en halv meter i diameter.

Stjälk: Tjock, ihålig stjälk med mörka fläckar.

Farlighet

Jätteloka innehåller furokumarin, en substans som kan orsaka allvarliga hudreaktioner vid kontakt med solljus. Symptom inkluderar brännskadeliknande utslag och blåsor.

Bekämpning

Som markägare är man skyldig att bekämpa jätteloka på sin mark. Här är några metoder för att bekämpa växten.

Manuell borttagning: Gräv upp rötterna, men se till att använda skyddskläder och undvik hudkontakt.

Kemisk bekämpning: Användning av herbicider kan vara effektiv, men det kräver ofta upprepad behandling.

Betning: Låt betesdjur som getter beta på områden med jätteloka, då de kan hjälpa till att hålla växten nere.

Försiktighetsåtgärder

Använd alltid skyddskläder vid hantering av jätteloka.

Tvätta huden noggrant om du kommer i kontakt med växtsaften.

Rapportera fynd av jätteloka till din kommun eller länsstyrelse.

För mer detaljerad information och riktlinjer för bekämpning kan du besöka [Naturvårdsverkets hemsida](https://www.naturvardsverket.se).

Genom att vi alla hjälps åt att hålla ned beståndet av jätteloka kan vi minska spridningen och skydda både människor och vår natur.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024