Gå till innehåll

Nyhetsbrev Livsmedelskontroll Juni 2024

Liggande papperskasse med blandade matvaror på ett träyta. 

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom livsmedelskontrollen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är registrerade för livsmedel eller dricksvatten.

Så här går kontrollen till

Vid kontroll så bedömer kontrollmyndigheten om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav.

Eventuella avvikelser ska alltid följas upp för att säkerställa att företagaren har åtgärdat den bristande efterlevnaden av lagstiftningen. Åtgärderna ska vara sådana att de även förebygger att avvikelsen återkommer.

Att följa upp avvikelser är viktigt för att kontrollen ska ge god effekt vilket innebär säkra livsmedel och konkurrens på lika villkor.

Ordinarie kontroll och uppföljande kontroll sker i enlighet med kontrollagstiftningen och Livsmedelsverkets vägledning. Målet är att kontrollen ska vara verkningsfull, rättssäker och riskbaserad.

Efter genomförd livsmedelskontroll så får verksamheten en kontrollrapport. Där finns det information om eventuella avvikelser/brister. Verksamheten får då möjlighet att återkoppla till miljöförbundet om man kommer att åtgärda avvikelsen.

Den stora skillnaden sedan tidigare är att det läggs ett större ansvar på verksamhetsutövaren att presentera hur avvikelser kommer att åtgärdas.

Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren är tydliga med följande:

  • Om man har eller kommer att åtgärda avvikelsen.
  • Beskriver vad som har gjorts eller kommer att genomföras.
  • Datum för när avvikelsen kommer att vara åtgärdad.

Återkopplingen från verksamheten påverkar hur miljöförbundet handlägger ärendet. Vid utebliven eller bristfällig återkoppling kan miljöförbundet besluta om föreläggande eller förbud. Kontrollen är avgiftsfinansierad och debiteras utifrån nedlagd tid i ärendet.

Vi följer upp en avvikelse på olika sätt. Ibland kan vi behöva göra ett uppföljande kontrollbesök på plats eller så kan företagaren skicka bilder eller andra dokument som visar att avvikelsen är åtgärdad. Även tidigare lagefterlevnad kan påverka hur uppföljande kontroll går till.

Broschyr från Energikontor syd spartips för företag

Minska din energiförbrukning- både för din egen och miljöns skull.

Påbörja din energiresa genom att läsa de råd som gynnar din verksamhet via länken.

Här finner du gångbara steg för att energieffektivisera:

https://energikontorsyd.se/foretag Länk till annan webbplats.

Du kan även alltid få gratis energiråd och genomgång av din verksamhet av kommunens energi- och klimatrådgivare – ring 0435-78 24 95 eller skriv till energiradgivning@smfo.se

Vill du veta mer?
För mer information besök vår hemsida på www.smfo.se Länk till annan webbplats.

Du kan boka en telefontid med en handläggare genom vår hemsida eller genom Klippans kommuns kundtjänst på 0435–28 000.

Mellan den 5 juni och 16 augusti är det begränsade tider att komma i kontakt med oss. Övriga tider går det bra att skicka e-post till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024