Gå till innehåll

Nyhetsbrev ålderbegränsade varor maj 2024

Närbild av en vit snusdosa med några portions förpackningar.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom försäljningstillsynen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är anmälda för försäljning av åldersbegränsade varor.

Spårbarhets- och säkerhetsmärkning

Från den 20 maj 2024 gäller reglerna för identitets- och säkerhetsmärkning för samtliga tobaksvaror, exempelvis snus och cigarrer. Sedan tidigare har reglerna endast gällt cigaretter och rulltobak.

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får dock säljas utan unik identitets- och säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2026.

Syftet med de nya reglerna är att motverka handel med illegala tobaksvaror i EU:s medlemsstater.

Ni kan läsa mer om de nya reglerna här:

Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tillstånd för att sälja farliga kemikalier

Alla som säljer e-cigaretter, e-vätskor och påfyllningsbehållare även engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods måste ha tillstånd från länsstyrelsen Länk till annan webbplats.. Särskilt farliga e-vätskor är akut giftiga och märkta med symbolen dödskalle.

E-vätskor med hög nikotinhalt klassificeras som akut toxiska i farokategori 1,2 och 3 enligt CLP-förordningen, om de innehåller nikotin över en viss halt. Därmed ska sådana e-vätskor och e-cigaretter som säljs med sådana e-vätskor betraktas som särskilt farliga kemiska produkter som behöver tillstånd från länsstyrelsen vid överlåtelse. För frågor om tillståndet vänder du dig till Söderåsens miljöförbundet eller Länsstyrelsen.

Mer information om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter finns på länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats..

Inre tillsyn

Från och med 1 januari 2024 kommer alla verksamheter som har ett tobakstillstånd att få inre tillsyn varje år. Den inre tillsynen debiteras per timme. I den inre tillsynen tittar miljöförbundet på er personliga lämplighet att fortsätta inneha ert tillstånd. Det innefattar kontroll av bland annat balans- och resultatrapport, remiss till Polismyndigheten och Skatteverket, om ni betalar av lån som verksamheten har, kreditupplysning samt personer med betydande inflytande. Innan vi utför den inre tillsynen får ni ett meddelande skickade till er.

Receptfria läkemedel

Sommaren är på ingång, tänk på att läkemedel kan vara känsliga och påverkas av till exempel temperatur, solljus och fukt. Därför ska de alltid förvaras i normal rumstemperatur. Se över hur ni förvarar era läkemedel.

Folkhälsomyndigheten har publicerat viktig information på sin hemsida. Ni kan läsa mer:

Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Söderåsens miljöförbund önskar er en trevlig sommar!

Contact us for more information in english

اتصل بنا لمزيد من المعلومات باللغة العربية

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024