Gå till innehåll

Nyhetsbrev åldersbegränsade varor juni 2023

Närbild av en vit snusdosa med några portions förpackningar.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom försäljningstillsynen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är anmälda för försäljning av åldersbegränsade varor.

Kontrollköp

Under året kommer Söderåsens miljöförbund utföra kontrollköp på samtliga verksamheter.

Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att köpa folköl, tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter,
e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller receptfria läkemedel för att se om ålderskontroll sker.
Enligt lag får inte dessa varor säljas eller lämnas ut till någon som är under 18 år. Bestämmelserna om kontrollköp finns i alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Du som säljer eller lämnar ut varan ska förvissa dig om att mottagaren har fyllt 18 år. Att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder sker enklast genom att du ber om legitimation. Om mottagaren inte har eller vägrar visa legitimation, får du inte sälja varan/produkten till den personen.

Miljöförbundet genomför kontrollköp för att undersöka hur ålderskontrollen fungerar och har rätt att genomföra kontrollköp utan att informera om det i förväg. Miljöförbundet kommer att underrätta dig om att ett kontrollköp ägt rum och berätta om resultatet.

Mer information om kontrollköp finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om brister vid tillsyn

Brister på försäljningsstället och utredning

När det finns brister som inte kan åtgärdas på plats eller när brister inte åtgärdas på en gång leder det till uppföljande kontroll av försäljningsstället. Exempel på brister som leder till uppföljning är:

  • försäljning till minderåriga
  • att inte åldern kontrolleras vid försäljning
  • försäljning av tobak som saknar korrekt märkning
  • att otillåten marknadsföring inte tas bort efter påpekande
  • när anmälan eller egenkontrollprogram inte lämnats in till miljöförbundet för tobaksfria nikotinprodukter, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Beslut om åtgärder

Miljöförbundet har rätt att fatta beslut om åtgärder mot försäljningsställen som inte följer lagen. Syftet med besluten är inte att straffa försäljningsstället utan att uppmana försäljningsställets ägare att i fortsättningen följa reglerna.
Besluten som Miljöförbundet fattar riktar sig alltid mot personen som äger företaget. Detta gäller även om det är en anställd som har brutit mot lagen, eftersom det är ägarens ansvar att utbilda personalen och se till att personalen följer lagen.

Påföljder

Om en butik inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja tobak kan butiken få sitt försäljningstillstånd återkallat. Miljöförbundet kan också fatta beslut om att ge tillståndshavaren en varning.
Tillståndet kan återkallas exempelvis omtillståndet inte längre utnyttjas

  • brottslig verksamhet förekommer på försäljningsstället
  • tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter
  • tillståndshavaren har varnats en eller flera gånger utan att missförhållanden inom verksamheten rättats till
  • försäljning sker till minderåriga
  • försäljning sker av oriktigt märkta varor.

För dig som säljer tobaksfria nikotinprodukter, folköl eller e-cigaretter kan Miljöförbundet besluta att varna eller förbjuda försäljningen av varorna under en period. Miljöförbundet kan också bestämma att försäljningsställets rutiner ska förändras. Besluten kan till exempel innebära att butiken ska lämna in ett nytt egenkontrollprogram eller att butiken ska kontrollera åldern på alla kunder som ser unga ut. Det kan också innebära att butiken förbjuds att sälja varor som saknar korrekt märkning.

OBS! Uppföljande kontroll kostar pengar.
Söderåsens miljöförbund tar ut en timavgift för all tid som lagts ner i den uppföljande kontrollen.

E-vätska enligt miljölagstiftningen

Vätskor till e-cigaretter (e-vätskor) är kemiska produkter och omfattas av flera olika lagstiftningar. Vi har tidigare informerat att du som säljer e-vätskor som är döskallemärkta behöver ha ett tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter från Länsstyrelsen. Om du inte har skaffat det ännu kan du ansöka hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom deras e-tjänst.
Miljöförbundet har tillsyn av kemiska produkter (e-vätskor) både genom tobakslagstiftningen och genom miljötillsyn enligt CLP-förordningen. Det du behöver känna till om e-vätskor när det gäller miljötillsynen finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns regler om att vätskan ska vara märkt på svenska, hur produkterna ska vara märkta, att de i vissa fall behöver barnskyddad förslutning och varningsmärkning. Produkterna ska inte riktas till barn. Det finns även ytterligare krav för den som importerar eller tillverkar e-vätskor. Miljöförbundet kommer gå ut på tillsyn av e-vätskor enligt miljölagstiftningen från och med 2024.

Vill du veta mer?

För mer information ring oss på 0435- 78 24 70 eller skicka ett mejl på info@smfo.se.

Contact us for more information in english

إتصل بنا لمزيد من المعلومات باللغة العربية

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juni 2023