Gå till innehåll

Miljöbladet mars 2023

Brunröd kalv med vita fläckar i pälsen mot en blå och delvis molnig himmel.

Sakta börjar det gro på åkrarna, fåglarna kvittrar, solen tittar fram och det är dags för Miljöblad nr 1 2023. I detta miljöblad informerar vi bland annat om farligt avfall, krav på dokumentation för levererad och mottagen gödsel, slam och utfasning av lysrör.

Vi har även skapat en broschyr med information om hur man förbereder sig inför vårt besök för att försöka underlätta tillsynen för er. Vi på Söderåsens miljöförbund ser fram emot att ses ute på fälten i vår!

Dokumentation för leverans av eller mottagen gödsel. Vad gäller?

Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska anteckna gödselslag, vilken mängd som tas emot, vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar samt datum för mottagandet.

För leverans av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska man anteckna till vem gödseln har levererats, gödselslag, datum för leveransen, mängd, innehåll av fosfor kg/ton, total mängd fosfor per kilo (SJVFS 2015:21).

Om man inte har den dokumentation som krävs kan man behöva betala en miljösanktionsavgift. Reglerna gäller endast jordbruksföretag.

Miljöhusesyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du snabbt och enkelt ladda ner journaler för mottagen gödsel och leverans av gödsel. Där kan du även läsa mer om krav och annat som kan vara bra att veta.

Farligt avfall

Enligt avfallsförordningen behöver man fylla i en avfallsjournal för farligt avfall och att den bör innehålla följande 6 punkter:

  1. Var avfallet producerats,
  2. Datum för borttransport,
  3. Transportsätt,
  4. Vem transporterar bort avfallet,
  5. Avfallet i vikt,
  6. Mottagare och plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket

Från år och med år 2022 behöver man lämna in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister enligt Avfallsförordningen. Du kan läsa mer om det på Naturvårdsverkets hemsida Rapportera farligt avfall till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om rapporteringen inte uppfylls kan man behöva betala en miljösanktionsavgift.

Transportdokument

Enligt Avfallsförordningen (2020:614) ska en transport av farligt avfall inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) preciserar vilka uppgifter ett transportdokument ska innehålla.

Skyldigheten att upprätta transportdokument gäller både vid yrkesmässig transport och vid transport av en verksamhets eget farliga avfall. Skyldigheten omfattar alltså även verksamhetens interna transporter. Den verksamhet som ska transportera ett farligt avfall (transportören) och den verksamhet som lämnar ifrån sig avfallet (lämnaren) har ett gemensamt ansvar för att ett transportdokument upprättas och att uppgifterna i transportdokumentet stämmer.

Ett transportdokument ska innehålla följande uppgifter:

Uppgifter som ett transportdokument ska innehålla.
UppgifterFormat
Avfallstyp6-siffrig avfallskod enligt bilaga 3 i avfallsförordningen
Avfallets viktKilogram
Datum för transportenÅr, månad och dag då transporten påbörjas
Från vilken ursprunglig plats som avfallet transporterasAdress eller koordinater
Till vilken slutlig plats som avfallet transporterasAdress eller koordinater
TransportörNamn, postadress, person- eller organisationsnummer
LämnareNamn, postadress, person- eller organisationsnummer
Slutlig mottagareNamn, postadress, person- eller organisationsnummer

Miljöhusesyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du snabbt och enkelt ladda ner avfallsjournal och transportdokument.

Avloppsslam på åkermark

Enligt renhållningsordningarna i våra kommuner så kan man som lantbrukare få dispens från tömning av sin trekammarbrunn eller minireningsverk genom att tömma den själv och sprida den på sina åkrar. Miljöförbundet handlägger ansökan om dispens och den är avgiftsbelagd. Man kan bara få dispens för egen tömning av sin egen brunn, andras brunnar får man inte tömma, till exempel hyresgästers. Kungörelsen 1994:2 gäller för spridningen, och det finns undantag. För vissa grödor kan det finnas karens på så mycket som 10 månader från spridningstillfället till bete/skörd. Man kan också behöva kolla med sin leverantör, vill de ta emot grödor som är gödslade med avloppsslam?

Det är viktigt att man inte glömmer bort att dokumentera sin spridning, det är ett av villkoren för dispensen och om det inte följs så kan miljöförbundet dra tillbaka dispensen.

Energi- och klimatrådgivaren informerar

Ekonomiskt elstöd på väg

Ekonomiskt elstöd till företagare är äntligen på väg. Ansökan till elstöd för elintensiva företag öppnade den 6 mars och ansökan till det elstöd som gäller för samtliga företagare beräknas öppna den 30 maj 2023. Läs mer om vad som gäller på Energimyndigheten - Elkostnadsstöd för elintensiva företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skatteverket – Elstöd till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Förutom ekonomiskt stöd finns även möjlighet att få hjälp och stöd för att praktiskt jobba med att minska företagets energianvändning. Energikontoret Syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder flera olika insatser.

Lysrör

Under 2023 fasas T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De innehåller kvicksilver och är inte lika effektiva som LED-alternativ. Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver. Du kan dock fortsätta använda de lysrör som är i bruk och som finns i lager. Många av de lysrör som fasas ut kan ersättas av LED-­alternativ som är anpassade till lysrörsarmaturer. Kontrollera med tillverkare eller elektriker vad som gäller för dina armaturer. Det finns risker med att bygga om armaturer, tänk på elsäkerheten. Mer information hittar du hos Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att lysrör är ett farligt avfall, de ska förvaras och transporteras på ett säkert sätt samt rapporteras till Naturvårdsverket.

Har du frågor om de stöd som finns eller önskar en kostnadsfri rådgivning är du välkommen att kontakta den kommunala energi- och klimatrådgivningen på energiradgivning@smfo.se eller telefon 0435 – 78 24 95.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 oktober 2023