Gå till innehåll

Nyhetsbrev Livsmedelkontroll Mars 2023

Liggande papperskasse med blandade matvaror på ett träyta. 

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom livsmedelsområdet. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är registrerade för livsmedel eller dricksvatten.

Ny hemsida

I början av mars lanserade miljöförbundet sin nya hemsida. Hemsidan har fått en ny layout och är tänkt att vara mer användarvänlig. Det ska vara lättare att hitta den information du söker. Miljöförbundet kommer arbeta vidare under året med att ytterligare förbättra informationen och att erbjuda e-tjänster.

Nu är vi i gång med efterdebiteringen

Från och med 1 januari 2023 har miljöförbundet en ny livsmedelstaxa. Taxan är beslutad i alla medlemskommunernas kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär ingen ny högre timavgift. Endast en indexuppräkning sker varje år precis som tidigare. Enligt EU-lagstiftningen ska Sverige börja efterdebiteringen senast 2024. Efter utförd planerad kontroll i din verksamhet efterdebiteras den sammanlagda tiden som har utfört i sammanband med kontrollen. Alla tid som lagts ner i ärendet debiteras per timme, det kan vara startavgift, förarbete, inspektion, efterarbete, granskning och avgiftsbeslut. Läs mer om avgifterna på vår sida om avgifter och taxor.

Omklassning av er verksamhet

Som vi tidigare informerat om kommer miljöförbundet att klassa om alla registrerade verksamheter under 2023 enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Då det dröjer med e-tjänster kommer riskklassningen ske genom att en blankett skickas ut med e-post som du ska fylla i för din verksamhet. I den nya riskklassningen ska en verksamhet placeras i en huvudinriktning; huvudkontor, dricksvatten, tidigare led, sista led eller kontaktmaterial. Miljöförbundet har påbörjat omklassningen med de verksamheter som har huvudinriktningen sista led, exempel kommunala kök, mottagningskök, restauranger, pizzerior och caféer. Om ni har frågor om omklassningen tveka inte att höra av er till oss.

Nya dricksvattenföreskrifter

Från den 1 januari 2023 gäller nya dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Det innebär att tidigare föreskrifter upphör att gälla. Föreskrifterna innebär lättnader för mindre vattenverk i antalet provtagningar per år. Läs mer om detta i vårt nyhetsbrev om dricksvatten eller på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se Länk till annan webbplats..

Energirådgivaren tipsar

Söderåsens miljöförbund erbjuder gratis rådgivning. Har ditt företag höga kostnader för kyla och värme? Vill ni ha hjälp att se över kostnaderna för el, tolka elfakturan eller få en genomgång av lokalerna? Är det dags att byta belysning, kylar eller kanske satsa på solceller? Då kan din kommunala och oberoende energi- och klimatrådgivare hjälpa er helt gratis.

Läs även vår nyhet om utfasning av lysrör.

energiradgivning@smfo.se
Telefonnummer 0435 – 78 24 95

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023