Gå till innehåll

Nyhetsbrev åldersbegränsade varor december 2022

Närbild av en vit snusdosa med några portions förpackningar.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom försäljningstillsynen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är anmälda för försäljning av åldersbegränsade varor.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillstånd för att sälja farliga kemikalier alla som sälja e-cigaretter, e-vätskor och påfyllningsbehållare måste ha tillstånd från länsstyrelsen för att sälja akut giftiga e-vätskor och e-cigaretter som innehåller sådana vätskor.
E-vätskor med hög nikotinhalt klassificeras som akut toxiska i farokategori 1,2 och 3 enligt CLP-förordningen, om de innehåller nikotin över en viss halt. Därmed ska sådana e-vätskor och e-cigaretter som säljs med sådana e-vätskor betraktas som särskilt farliga kemiska produkter som behöver tillstånd från
länsstyrelsen vid överlåtelse.

För frågor om tillståndet vänder du dig till Söderåsens miljöförbundet eller Länsstyrelsen.

Mer information om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter finns på länsstyrelsens webbsida.

Inre tillsyn

De verksamheteter som har tobakstillstånd får i den planerade kontrollen inre tillsyn. Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Dvs. att kontroll av tillståndshavaren lever upp till de krav som ställs vid beviljandet av tillståndet och att lagen efterlevs. Några exempel på inre tillsyn är:

  • Granskning av bokföring.
  • Att skatter och avgifter betalas.
  • Att personer med betydande inflytande fortfarande är lämpliga.

Kommunen samverkar ofta med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter

Under 2022 har Miljöförbundet fått ett nytt tillsynsområde.

En taxa för tillsynen av tobaksfria nikotinprodukter är framtagen och kommer att tas upp för beslut i alla medlemskommuners kommunfullmäktiga.

När taxan är tagen i alla kommuner kommer miljöförbundet att registrera och granska egenkontrollprogram för de verksamheter som anmält sig.

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1076 kronor per hel timme handläggningstid för år 2023.

  • Avgift för handläggning av anmälan är 2 timmar.
  • Tillsyn av försäljning av tobaksfrianikotinprodukter är timdebiteras första året.

Bjuv lämnar miljöförbundet

Från och med årsskiftet 2022/2023 ansvarar Bjuvs kommun för försäljningstillsynen samt andra kontrollområden som normalt utförs av en miljöförvaltning/tillståndsenheten. Från och med 1 januari 2023 hänvisas ni i stället till Bjuvs kommun.

Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga stannar kvar i Söderåsens miljöförbund. Där kommer kontrollen fortsätta som tidigare.

Miljöförbundet kommer gå ut med mer information till verksamheter i Bjuv.

Kontaktuppgifter till Bjuvs kommun:

Telefon 042-458 50 00
E-post miljo@bjuv.se
Besöksadress: Kommunhuset, Mejerigatan 3, Bjuv

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023