Vedeldning

Det har blivit allt populärare att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna. Tänk på att vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan lukta illa, sprida sot och orsaka hälsoproblem.

Du som har vedeldning som huvudsaklig värmekälla behöver i regel ha en modern, miljögodkänd vedpanna med ackumulatortankar för att kunna elda utan att grannarna störs. Ett annat bra alternativ är att elda med träpellets. Enligt de lokala föreskrifterna är det numera förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni- 15 augusti inom detaljplanelagt bostadsområde.

Trivseleldning, det vill säga vedeldning i kamin som komplement till den huvudsakliga värmekällan, ska normalt bara förekomma ett par dagar i veckan och några timmar åt gången. Var ditt hus ligger och din förmåga att elda störningsfritt avgör om du kan elda mer. 

Elda på rätt sätt

Du som eldar har ett stort ansvar att se till att din eldning inte stör någon annan. Störande rök, lukt och sot kan bero på olämpligt bränsle och eldstad eller på felaktig eldningsteknik.

Några tips till dig som vill elda rätt: 

  • Se till att veden är ordentligt torr och förvaras torrt. 
     
  • Det är aldrig tillåtet att elda med hushållsavfall som mjölkkartonger, plast, spånskivor eller liknande.
     
  • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln.
     

Läs mer om vad som gäller i våra kommunala föreskrifter
 

Om du störs av grannens vedeldning

Om du störs av vedeldning ska du i första hand kontakta den som eldar. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans kan du kontakta oss på miljöförbundet. När du pratat med oss kontaktar vi den som ger upphov till störningen och påbörjar en utredning. Om det visar sig att klagomålet är befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

 

Blanketter

 

Länkar

Naturvårdsverket - Elda rätt (pdf)


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017