Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp och det är därför viktigt att vi skyddar vårt vatten och ser till att det vatten vi använt renas innan det släpps ut i naturen igen.

Om du bor i en tätort eller annan samlad bebyggelse ansvarar kommunen för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det betyder att det är tekniska förvaltningen i din kommun eller motsvarande som levererar dricksvatten hem till din bostad och som tar hand om det vatten du har använt och renar det. 

Söderåsens miljöförbund handlägger inte ärenden för anslutning till kommunalt avlopp. Om din fastighet ligger inom kommunalt verksamhetsområde och du har frågor om kommunalt vatten och avlopp, ska du vända dig till huvudmannen för din kommuns VA-anläggning.Telefontider för avloppsärenden:

Måndag och fredag 10-12

Tisdag, onsdag och torsdag  13-14.30

För tillfället får vi in väldigt många ansökningar, vilket gör att handläggningstiden är längre än normalt. Det kan därför ta upp till 2 månader innan vi börjar handlägga din ansökan.

Observera att det är förbjudet och belagt med miljösanktionsavgift att påbörja anläggningsarbetet innan du har fått tillstånd.

 

Enskilt avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät har du troligtvis ett enskilt avlopp. Du som fastighetsägare ansvarar för att ditt enskilda avlopp fungerar och inte släpper ut avloppsvatten som är dåligt renat. Därför är det viktigt att du sköter om och underhåller din anläggning. 


Köpa hus med enskilt avlopp

När du köper ett hus med enskilt avlopp tar du över ansvaret för den avloppsanläggning som redan finns på plats. Därför är det viktigt att du tar reda på hur den ser ut, om anläggningen har tillstånd och hur den ska skötas.

Läs mer om att köpa hus med enskilt avlopp här


Tillsyn

Dåliga avlopp påverkar miljön negativt och kan utgöra en risk för människors hälsa. I våra fem kommuner finns många gamla och dåliga avlopp som behöver förbättras. Vi bedriver därför ett omfattande tillsynsarbete med målet att alla fastigheter ska ha en avloppslösning som lever upp till lagstiftningens krav.

Läs mer om vår tillsyn här

Tillsyn 2019


Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och i Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka. De flesta får sitt vatten från de kommunala vattenverken som kommunerna ansvarar för att kontrollera. Om du däremot tar dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt vatten.