Värmepumpar

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan dock innebära en risk för omgivningen. Därför måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du installerar en värmepump.

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- och ytvatten ska du göra en anmälan eller söka tillstånd hos oss innan du påbörjar installationen. Oftast räcker det med en anmälan, men om du bor inom vattenskyddsområde behöver du ett tillstånd för att få installera värmepump. I vissa områden kan det vara förbjudet att installera värmepump.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att den inte stör din omgivning.

Miljöförbundets handläggning

De flesta installationer blir godkända av miljöförbundet, men i beslutet finns krav både på hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras. I vår handläggning tar vi hänsyn till var du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda.

Vår bedömning görs främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten och luft men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme från varandra.

Var ute i god tid med din anmälan eller ansökan. Miljöförbundets handläggning kan ta upp till sex veckor, räknat från det att din anmälan eller ansökan är komplett. Det är därför viktigt att din anmälan eller ansökan är komplett innan du lämnar in den till miljöförbundet. Om din anmälan behöver kompletteras tar det längre tid innan du kan få ett beslut.

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information eller hjälp med att göra din anmälan.

Söderåsens miljöförbund tar ut avgift för att handlägga din anmälan eller ansökan enligt fastställd taxa. Läs mer om våra taxor och avgifter här

Vilka bilagor ska finnas med i anmälan eller ansökan?

Du behöver ha med följande i din anmälan eller ansökan:

 • En situationsplan över fastigheten som visar anläggningens placering, fastighetsgränser och eventuella dricksvattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från anläggningen.
   
 • Säkerhetsdatablad för den köldbärarvätska som ska användas.
   
 • Om du ska borra för bergvärme behövs beskrivning av omhändertagande av borrkax och överskottsvatten.


Behöver jag bifoga grannyttrande?

Blankett med grannyttrande behövs vid följande situationer:

 • Om du ska borra för bergvärme och borrhålet placeras närmare än 20 meter från din grannes tomtgräns.
   
 • Om du bor i ett område med enskilt vatten och avlopp och det finns grannfastigheter inom 50 meter från din planerade anläggning.

I dessa fall ska din granne ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. Det är viktigt att berörda grannar får ta del av anmälnings- eller ansökningshandlingarna och tomtkartan med anläggningens placering.

Bra att tänka på

Du hittar mer information om vad som är viktigt att tänka på när du ska installera en värmepump i vårt informationsblad Värmepumpar (pdf)

När du installerar värmepump behöver du kanske ta en oljecistern ur bruk? I så fall gäller vissa bestämmelser. Läs mer om cisterner här   

                      

Blanketter

 

 

Informationsblad

Värmepumpar (pdf)

Länkar

Energimyndigheten

Konsumentverket

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Branschorganisationer

Svenska kyl- och värmepumpsföreningen

Svenska borrentreprenörers branschorganisation

Avanti


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017