Vanliga frågor

 

Får jag elda trädgårdsavfall?

Svar: Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras i egen kompost eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Mindre mängder trädgårdsavfall får eldas om det inte finns möjlighet till kompostering och om eldningen inte medför några olägenheter. All eldning av trädgårdsavfall är dock förbjudet inom detaljplanelagt område mellan den 1 april - 30 september, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april.

Läs mer om att elda avfall

Behöver jag tåla grannens vedeldning?

Svar: Vad som bör tålas är det som kallas trivseleldning dvs. eldning några timmar i taget under några dagar i veckan vid normal rökutveckling. Om du anser vedeldningen störande bör du i första hand vända dig till personen som eldar och i andra hand ringa oss. Han eller hon är kanske inte ens medveten om att eldning stör omgivningen och i så fall riskerar vårt besök att försämra grannsämjan. Om din tillsägelse inte hjälper kan du ringa till oss. Vi börjar med att informera personen om klagomålet. Om inte detta räcker gör vi en utredning och om vi finner att störningarna inte är tillfälliga eller måttliga kan vi kräva ändringar i eldningen.

Läs mer om vedeldning

Får jag tvätta bilen på gatan?

Svar: Tvätta inte bilen på gatan - åk till en biltvätt! Brunnarna på gatan är bara till för regnvatten och de finns till för att leda bort vattnet från gatan till närmaste sjö eller vattendrag. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så kan livet i den sjö eller det vattendrag som tar emot tvättvattnet skadas.

Läs mer om hur du tvättar bilen rätt

Behöver jag ha sophämtning

Svar: Alla bostäder ska ha ordnad avfallshämtning. Abonnemang ska tecknas med kommunens renhållningsbolag, som har ansvaret för att avfallet transporteras bort och tas omhand på ett lämpligt sätt. Läs mer på renhållningsbolagets hemsida. Det finns vissa möjligheter att få undantag från kommunal hämtning såsom uppehåll i hämtning vid obebott hus eller eget omhändertagande av visst avfall.

Läs mer om hämtning av avfall

Vad gäller för installation av avfallskvarn?

Svar: Om du är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du ha tillstånd av kommunens VA-huvudman. Vid enskild avloppsanläggning krävs en anmälan till oss där vi bedömer möjligheterna i varje enskilt fall.

Läs mer om avfallskvarnar

Får man sprida bekämpningsmedel intill grannen?

Svar: Det finns inget generellt skyddsavstånd vid spridning av bekämpningsmedel intill tomtmark. Skyddsavståndet är beroende av väderförhållandena, och gäller i vindriktningen. Däremot finns generella skyddsavstånd mot brunnar, vattendrag och liknande.

Läs mer om bekämpningsmedel


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017