Torra toaletter

Många väljer att installera torrtoaletter istället för WC, både i fritidshus och i permanentbostäder. Detta är ofta betydligt billigare än att åtgärda ett bristfälligt WC-avlopp. Här kan du läsa om de vanligaste typerna av torrtoaletter.

Latrin (utedass)

En tät behållare placeras under toalettsitsen och samlar upp toalettavfallet. Du kan sen antingen låta kommunens renhållare hämta behållaren eller kompostera latrinen för spridning på din egen tomt.

Mulltoalett

Toalettavfallet samlas i en behållare under toalettstolen och bryts där ner till mull. Mullen ska därefter komposteras före spridning på den egna tomten. Vid drift av toaletten krävs oftast el.

Urinsorterande mulltoalett

Fungerar som en mulltoalett med skillnaden att urin leds till en separat behållare. Urinen kan därefter spridas på den egna tomten.

Förbränningstoalett

Toalettavfallet förbränns vid hög temperatur och kvar blir endast aska. Askan kan antingen slängas med restavfallet i soptunnan eller spridas i rabatter. Vid drift av toaletten krävs el.

 

Blanketter

Blanketter hittar du här

Länkar

Avloppsguiden - Toaletter

Avloppsguiden - Olika typer av toaletter – en översiktlig jämförelse (pdf)

Lokala föreskrifter för renhållning


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017