Om du vill sälja tobaksvaror till konsumenter ska du ansöka om försäljningstillstånd hos oss på miljöförbundet (anmäla detta till oss på miljöförbundet). Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en del handlingar, bland annat en kopia på ditt egenkontrollprogram. (vid anmälan ska du också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram).

Du måste ha försäljningstillstånd innan du påbörjar din tobaksförsäljning. En skriftlig ansökan ska skickas till oss. Från det att ansökan är komplett kan handläggningstiden vara upp till fyra månader. Du måste ha fått ett skriftligt tillstånd av oss innan du får börja sälja tobaksvaror.

För att vi ska bevilja tillstånd krävs att du är personligt och ekonomiskt lämplig. Vi kommer därför att kontrollera och granska detta innan tillstånd beviljas. Bland annat kommer remisser att skickas till polisen.

Vi tar ut en avgift för prövningen. Avgiften ska betalas oavsett om man blir beviljad tillstånd eller inte.

(Det är viktigt att du anmäler din tobaksförsäljning till miljöförbundet innan du påbörjar försäljningen. När vi tagit emot din anmälan skickar vi ett bevis på att du har anmält försäljning av tobak och debiterar dig för anmälningsavgiften.)

Vi gör också tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns om egenkontroll och försäljning av tobak. Tillsynen kan ske tillsammans med polisen. Polisen kan även genomföra tobakskontroller utan Söderåsens miljöförbund.

Ålderskontroll

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får inte heller sälja tobak om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. Ett tips är att alltid fråga om legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal. 

Marknadsföring av tobak

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Egenkontroll

Du ska ha ett tillgängligt egenkontrollprogram i försäljningslokalen som du ska kunna visa upp vid tillsynsbesök från Söderåsens miljöförbund eller polisen. Du ska också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till oss på Söderåsens miljöförbund i samband med ansökan om försäljningstillstånd samt vid ändringar och revideringar.

Du som ägare ska se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Från och med den 20 maj 2019 ska alla cigaretter och rulltobak ha säkerhetsmärkning. Detta för att motverka illegal handel med tobaksvaror. Varor som är tillverkade innan detta datum får säljas fram till och med den 20 maj 2020. För andra tobaksvaror gäller att de ska vara försedda med säkerhetsmärkning senast den 20 maj 2024. De tobaksvarorna som är tillverkare innan dess får säljas till och med den 20 maj 2026.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare ska detta anmälas till miljöförbundet eftersom rätten att sälja tobak inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Den nya ägaren ska då ansöka om försäljningstillstånd och får inte sälja tobaksvaror innan miljöförbundet beviljat tillstånd. (Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att den nya ägaren faktureras för vår tillsyn. Om en butik byter ägare ska den som äger butiken fylla i och skicka in en anmälningsblankett till oss på Söderåsens miljöförbund.)

 

Blanketter

Informationsblad

Till er som säljer tobaksvaror

Tobakstillsyn (pdf)

Länkar

Ny lag om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten - Försäljning av tobaksvaror till konsumenter


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017