Sälja tobak

Om du vill sälja tobaksvaror till konsumenter ska du anmäla detta till oss på miljöförbundet. Tillsammans med din anmälan ska du också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram.

Det är viktigt att du anmäler din tobaksförsäljning till miljöförbundet innan du påbörjar försäljningen. När vi tagit emot din anmälan skickar vi ett bevis på att du har anmält försäljning av tobak och debiterar dig för anmälningsavgiften.

Vi gör också tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns om egenkontroll och försäljning av tobak. Tillsynen kan ske tillsammans med polisen. Polisen kan även genomföra tobakskontroller utan Söderåsens miljöförbund.

Ålderskontroll

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får inte heller sälja tobak om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. Ett tips är att alltid fråga om legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal. 

Marknadsföring av tobak

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Egenkontroll

Du ska ha ett tillgängligt egenkontrollprogram i försäljningslokalen som du ska kunna visa upp vid tillsynsbesök från Söderåsens miljöförbund eller polisen. Du ska också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till oss på Söderåsens miljöförbund.

Du som ägare ska se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare ska detta anmälas till miljöförbundet eftersom rätten att sälja tobak inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att den nya ägaren faktureras för vår tillsyn. Om en butik byter ägare ska den som äger butiken fylla i och skicka in en anmälningsblankett till oss på Söderåsens miljöförbund.

 

Blanketter

 

Informationsblad

Tobakstillsyn (pdf)

Länkar

Folkhälsomyndigheten - Försäljning av tobaksvaror till konsumenter


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017