Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett evenemang? Då kan du behöva registrera det hos oss. Här kan du läsa om krav, kontroll och avgift. Du får dessutom tips för en säker och hygienisk servering.

För att få sälja eller servera livsmedel måste din verksamhet i de flesta fall vara registrerad som livsmedelsanläggning. Vissa tillfälliga verksamheter behöver inte vara registrerade. Det är Söderåsens miljöförbund som bedömer om verksamheten måste registreras eller inte. Kontakta oss om du ska bedriva en tillfällig livsmedelsverksamhet så hjälper vi dig med information om vad som gäller. 

Om du redan har en registrering för mobil anläggning i en kommun behöver du inte göra en ny registrering om du besöker en annan kommun. Ta med ett registreringsbevis eller motsvarande som du kan visa upp vid kontroll.

Krav på tillfällig livsmedelsverksamhet

Det ska finnas en egenkontroll som är anpassad efter de specifika förutsättningar som gäller. Tänk på eventuell förpreparering, transport och vilka förutsättningar som finns på försäljningsplatsen när du upprättar rutiner för hantering och kontroll.

Livsmedlen ska vara tillverkade eller förberedda i en registrerad livsmedelsanläggning. Om du ska sälja eller servera enklare produkter, till exempel bröd eller sylt, kan de tillverkas i hemmet. I så fall ska det anges i anmälan så att hemmet också registreras som livsmedelsanläggning.

Du som är ansvarig för verksamheten måste försäkra dig om att den personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Hur du har försäkrat dig om detta ska kunna redovisas för oss på miljöförbundet.

Vid försäljning av förpackade livsmedel gäller Livsmedelsverkets informationsförordning

Avgift

Avgiften för att registrera en livsmedelsanläggning är 940 kr. Därefter betalar du en årlig kontrollavgift som är antalet timmar man får enligt risk- och erfarenhetsklassningen gånger timavgiften för livsmedelstillsyn enligt miljöförbundets taxa. Läs mer om våra avgifter här.

 

Blankett

 

Länkar

Livsmedelsverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017