Ventilation och temperatur

En bra inomhusmiljö i våra bostäder är viktig för att vi ska vara friska och må bra. Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus, därför är det viktigt att luftkvaliteten och inomhustemperaturen är bra i våra bostäder.

Ventilationssystemet ska avlägsna fukt och föroreningar och tillföra frisk luft. Din hälsa kan påverkas negativt om ventilationen inte fungerar eller om det är dålig luftomsättning. Dålig luftomsättning kan bero på att ventilationskanaler och ventiler inte har rensats och att filter inte bytts ut. Tecken på att ventilationen är otillräcklig kan vara att det bildas kondens på insidan av fönstren, mögel på vägg eller innertak i badrummet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det ska och att ventilationen kontrolleras regelbundet. 

Temperatur inomhus

Om temperaturen under en längre tid är under 18°C eller över 24°C bör orsakerna till temperaturen undersökas. Drag kan upplevas som kyla vid kallras från fönster, otätade dörrar, tilluftsventiler och om det finns få uteluftsventiler. Känsliga grupper som äldre, handikappade och rörelsehindrade har rätt till högre temperaturer. För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer mellan 20-23°C. 

Kontakta din fastighetsägare

Kontakta i första hand din fastighetsägare om du har problem med ventilationen eller temperaturen i din lägenhet. Om problemet inte går att lösa kan du vända dig till oss på miljöförbundet.

 

Blanketter

Blanketter hittar du här.

Länkar

Boverket - Ventilation

Folkhälsomyndigheten - Luftkvalitet

Folkhälsomyndigheten - Temperatur


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017