Strålmiljö

I människans miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och våra egna kroppar. Människan har utvecklat metoder för att använda strålning, till exempel röntgenteknik och kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan alltså vara till nytta men också orsaka skada.

Bakgrundsstrålning

Bakgrundsstrålning är i huvudsak naturlig och härrör bl.a. från berggrunden, jordlagren och rymden. Visst tillskott till bakgrundsstrålningen har orsakats genom t.ex. kärnvapenprov och kärnenergiolyckor. I Sverige utsätts människor i genomsnitt för strålning motsvarande 4 mSv/år. Ungefär en femtedel av den kommer från bakgrundsstrålningen. Sedan 1989 har Sveriges kommuner regelbundet mätt bakgrundsstrålningen. Söderåsens miljöförbund mäter bakgrundstrålningen i medlemskommunerna på totalt 10 punkter var sjunde månad. Detta görs främst för att säkerställa att värdena ligger på vad man kan kalla ”normalnivå” och används som referensvärden. Mätningarna rapporteras in till strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon finns överallt - i mark, vatten och byggnader. Den största källan till radon är marken, alltså naturlig strålning från berggrunden. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten men vatten från bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla radon. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Om du misstänker att du har höga radonhalter i din omgivning bör mätningar genomföras. Du kan läsa mer om radon på strålsäkermyndighetens hemsida, på radonguiden.se eller under fliken inomhusmiljö – radon.

Uv-strålning

Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Det går att njuta av solen och samtidigt skydda sig mot den starka solens skadliga UV-strålning. Det bästa skyddet är kläder, hatt och solglasögon. Att vara i skuggan mitt på dagen (kl 11–15) när solen står som högst på himlen och är som starkast är också ett bra sätt. Använd solkräm där kläder inte skyddar. Om du bränner dig, tänk då på att låta huden vila helt från solen så att huden hinner läka. Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder därför från att sola i solarium. Men den som ändå väljer att sola bör ta del av myndighetens råd, se länk till höger.

 

Länkar

Strålsäkerhetsmyndigheten - Om strålning

Miljömål - Säker strålmiljö

Radonguiden.se


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017