Starta livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när du ska starta en ny livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på.

En bra lokal och rätt utrustning är en självklar grund i en livsmedelsverksamhet, men tänk på att dina rutiner och din egenkontroll är avgörande för en säker och hygienisk hantering.

Ansökan eller anmälan

Innan du får påbörja en verksamhet måste din anläggning vara registrerad hos Söderåsens miljöförbund. Detta gäller även om det funnits en livsmedelsverksamhet i lokalen tidigare. Man kan inte överta någon annans registrering. Vissa större animalieanläggningar kan livsmedelsverket ha kontrollansvar över.

För tillfälliga verksamheter gäller i princip samma regler som för permanenta. Men om det är en enkel, mindre känslig hantering av varor under en kortare tid finns det undantag. Kontakta gärna oss på miljöförbundet för mer information.

Du kan läsa mer om registrering och vad som krävs för att bli godkänd på Livsmedelsverkets hemsida

 

Innan du ska starta din livsmedelsverksamhet krävs det lite planering och kontakt med olika myndigheter och företag. Här är en liten kom ihåg till dig vilka du kan behöva kontakta innan du startar upp din livsmedelsverksamhet.

 

Lokal och utrustning

När du ska driva en livsmedelsverksamhet är det viktigt att lokal och utrustning är anpassad efter den verksamhet som drivs. Läs mer om detta under Lokal och utrustning. Du kan också hitta bra information på Livsmedelsverkets hemsida.  

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få synpunkter på den planerade verksamheten. Du kan även behöva kontakta kommunens bygglovshandläggare och räddningstjänsten.

Läs mer om Tillstånd och anmälan.

Egen kontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett system för egen kontroll. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel du säljer är säkra, rätt märkta och uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att din personal har utbildning i livsmedelshygien och andra kunskaper som krävs för arbetsuppgifterna.

Läs mer om Egen kontroll.

 

Blanketter

 

Länkar

Livsmedesverket

Jordbrukverket

Hushållningssällskapet


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017