Solarier

Ska du starta ett solarium måste du först anmäla detta till miljöförbundet. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Söderåsens miljöförbund ansvarar för tillsyn av solarier, utifrån strålskyddslagstiftning och miljöbalken. Eftersom solarier avger UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador är det viktigt att du följer de krav som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier och artificiella solningsanläggningar

Anmälan

Innan du startar en solarieverksamhet måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund. Anmälan ska göras skriftigt och senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Anmälningsblankett hittar du under "Blanketter". Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan, därefter debiterar vi en årlig avgift för vår tillsyn. Här kan du läsa mer om våra avgifter.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Du hittar mer information i vårt informationsblad Solarium (pdf)

 

Blanketter

 

Informationsblad

Solarium (pdf)

Länkar

Strålsäkerhetsmyndigheten - Solarier

Söderåsens miljöförbund - Taxor


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017