Sluten tank

Sluten tank och hus.jpg
 
 

Min slutna tank är OK:

  • Tanken är hel, kopplingsanordningen och larmet fungerar.

  • Tanken slamsugs en till två gånger per år.

 

Min slutna tank behöver förbättras:

  • Larmet på tanken fungerar inte.

  • Tanken är utrustad med bräddningsfunktion, vilket gör att avloppsvatten rinner ut ibland.

 

Min slutna tank fungerar inte som den ska och behöver åtgärdas genom att skaffa en ny:

  • Det är hål på den slutna tanken och innehållet läcker ut.

  • Jag behöver sällan slamsuga tanken i förhållande till hur mycket vatten som leds dit. Alternativt läcker det in vatten utifrån så jag får slamsuga tanken ofta.