Slamavskiljare

Slamavskiljarna kan se olika ut. De vanligaste är i betong eller plast. Den klassiska trekammarbrunnen i betong är fortfarande vanligast. Slamavskiljaren skiljer fast substans från flytande.

Om du har en sluten tank för vattentoalett så brukar slamavskiljaren för bad-, disk- och tvättavlopp vara av tvåkammarmodell. Det finns inte alls lika mycket fast substans i sådant avloppsvatten som i avloppsvatten från vattentoalett. Detta innebär också att tvåkammarbrunnen kan vara mindre.

 
1 kontrollera att.jpg
 
2 slamavskiljare ok.jpg

Min slamavskiljare är OK om:

Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 000 liter om den tar hand om vatten från ett hushåll (fem personer).

 • Den har minst två kamrar och rymmer minst 1100 liter om den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt.

 • Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, t.ex. ett typgodkännande.

 • Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna.

 • T-rör eller skärm finns kring utloppet.

 • Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren.

 • Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant.

 • Den tar bara emot avloppsvatten och inget takvatten eller dränvatten.

 
Rötter växer in och slamavskiljaren behöver förbättras.

Rötter växer in och slamavskiljaren behöver förbättras.

Min slamavskiljare behöver förbättras för:

Den saknar t-rör eller skärm kring utloppsröret.

 • T-röret är trasigt.

 • Rötter växer in mellan ringarna eller vatten tränger in mellan ringarna.

 • Mellanväggarna är dåliga eller sönder (kan dock medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om väggarna inte går att återställa).

 • Vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen.

 • Vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas.

 
T-rör saknas vilket innebär och mellanväggar är trasiga. Infiltration/markbädd kan förstöras genom att slam rinner ut och täpper till.

T-rör saknas vilket innebär och mellanväggar är trasiga. Infiltration/markbädd kan förstöras genom att slam rinner ut och täpper till.

Min slamavskiljare fungerar inte som den ska och behöver åtgärdas genom att skaffa en ny om:

 • Den tar hand om vatten från en vattentoalett och har bara en eller två kamrar och rymmer mindre än 2000 liter.

 • Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare och rymmer mindre än 1100 liter.

 • Den saknar dokumentation, t.ex. ett typgodkännande, som visar att den är godkänd för sitt ändamål om ovanstående krav inte är uppfyllda.

 • Den har andra brister, som t.ex. inläckage och trasiga mellanväggar som inte går att laga.