Skolor och förskolor

Om du vill starta förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste du först anmäla detta till oss på miljöförbundet. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Tänk på att även ändringar i verksamheten kan vara anmälningspliktiga.

Innan du startar eller ändrar en anmälningspliktig verksamhet måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund. Anmälan ska göras skriftigt och senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller ej. Anmälningsblankett hittar du längst ner på denna sida. Anmälan ska göras både om du ska starta en ny verksamhet och om du ska göra ändringar i en befintlig verksamhet, till exempel om du ska byta lokal eller utöka din verksamhet. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan, därefter debiterar vi en årlig avgift för vår tillsyn. Du kan läsa mer om våra avgifter här. 

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

För verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem finns krav på att rutiner i egenkontrollen ska finnas skriftligt med ansvarsfördelning. Egenkontrollen är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Du hittar mer information i vårt informationsblad Skolor, förskolor och fritidshem (pdf)

 

Blanketter

 

Informationsblad

Skolor, förskolor och fritidshem (pdf)

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndigheten - Inomhusmiljö, allmänna lokaler och platser

Folkhälsomyndigheten - Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

Sveriges riksdag - Tobakslagen

Söderåsens miljöförbund - Taxor


Sidan uppdaterad: 13 juni 2017