Rivningsavfall

Det uppkommer ofta flera olika avfallsslag när du bygger, renoverar eller river. Det är viktigt att sortera ut och särbehandla många av dem.

Rivningsmassor betraktas alltid som avfall. Vid alla former av rivning ska materialet sorteras och i så stor utsträckning som möjligt återvinnas eller återanvändas. Material som kan återvinnas ska lämnas till godkänd mottagare. Farligt avfall ska alltid lämnas till godkänd mottagare och transporteras av godkänd transportör.

Det är viktigt att nödvändiga dokument upprättas enligt gällande lagstiftning, både vad gäller rivningen och avfallshantering.

Rivning av bygglovspliktiga byggnader kräver rivningslov. Utanför detaljplanelagt område kan det ibland krävas en rivningsanmälan. Kontakta plan- och byggkontoret eller motsvarande i din kommun för mer information om rivningslov och rivningsanmälan.

 

Länkar

Bjuvs kommun

Klippans kommun

Perstorps kommun

Svalövs kommun

Örkelljunga kommun


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017