Sälja receptfria läkemedel

Sedan 2009 är det tillåtet för andra aktörer än apotek att sälja vissa läkemedel. Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Du som ska sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket. Det är Läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och för eventuella sanktioner. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen. Detta betyder att vi på Söderåsens miljöförbund besöker försäljningsställen i våra fem kommuner för att kontrollera att reglerna följs. 

Receptfria läkemedel är läkemedel som du kan handla på apoteket eller i andra affärer utan att ha recept. Dessa läkemedel är avsedda för egenvård. Det betyder att man använder dem för att behandla enklare kortvariga åkommor där patienten själv kan ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Det kan till exempel handla om värktabletter mot huvudvärk, fluortabletter, tabletter för att sluta röka, nässpray mot nästäppa eller allergimedicin.

 

Länkar

Läkemedelsverket - Receptfri handel utanför apotek

 

Lättläst vägledning

https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/vagledningar/Att%20s%C3%A4lja%20receptfria%20l%C3%A4kemedel%20i%20butik%203.2-2018-015650.pdf

 

Folder på svenska

https://lakemedelsverket.se/upload/apotek-och-handel/Folder%20OTC%20final_rev_170919.pdf

 

Folder på engelska / in english

https://lakemedelsverket.se/upload/apotek-och-handel/OTC-folder-eng.pdf

 

Mallar

-     Mall för egenkontrollprogram (word)

-    Mall för dokumentation av läkemedelshantering vid returer och destruktion

-    Mall för dokumentation och utbildning av personal


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017