Radon

Det enda sättet att ta reda på om din bostad innehåller radon är att mäta. Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Om du inandas radon under lång tid finns risk att du utvecklar lungcancer. Är du dessutom rökare löper du större risk att drabbas.

Radon kommer från marken under och runt om huset, från vatten som används i hushållet eller från vissa sorters byggnadsmaterial.

Det är viktigt att mäta radonhalten:

•    Vid husköp

•    Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus

•    Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

 

Så mäter du radon

För att mäta radon beställer du hem dosor som du placerar i ditt hem under 2-3 månader. Mätningen ska göras under oktober-april, alltså under eldningssäsongen. När mätningen är klar skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för avläsning sedan får du ett protokoll med resultatet. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3) och riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m3.

 

Blanketter

 

Länkar

Boverket - Information om radon

Folkhälsomyndigheten - Radon i inomhusmiljön

Strålsäkerhetsmyndigheten - Radon

Swedac - Krav- och vägledning om radon


Sidan uppdaterad: 13 juni 2017