Pumpbrunn.jpg

Pumpbrunn

De flesta avloppsanläggningar har ingen pumpbrunn. Pumpbrunnen behövs när vattnet inte kan rinna ut i infiltrationsbädden eller markbädden av egen kraft, t.ex. om infiltrationsbädden ligger högre upp i terrängen än slamavskiljaren.

Från pumpbrunnen kan pumpning av avloppsvatten ske direkt ut i spridningsledningarna, eller via en fördelningsbrunn. Kom ihåg att pumpen behöver plockas upp regelbundet och rengöras för att fungera bra.

Min pumpbrunn är OK om:

  • Den har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

  • Pumpbrunnens volym och pumpens kapacitet är tillräcklig - det finns en reservvolym om pumpen stannar.

  • Det finns inget slam i pumpbrunnen.

  • Den är i övrigt hel och tät.

  • Eluttaget är skyddat mot fukt.