Ta prov på ditt dricksvatten

Det är vanligt med problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar och tar prover på dricksvattnet i din brunn.

I en vattenanalys undersöks om vattnet i brunnen innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten. Om du har en borrad brunn kan det vara bra att mäta radonhalten också. En vattenanalys bör göras av ett ackrediterat laboratorium. I Livsmedelsverkets råd kan du läsa mer om hur du ska ta prov på ditt vatten.

I Sverige finns två laboratorier som är ackrediterade att utföra dricksvattenanalyser. Dessa är Synlab och Eurofins. På deras webbsidor finns utförlig information om hur du ska gå till väga för att ta ett vattenprov. Vattenprovet ska tas i särskilda provtagningsflaskor som går att beställa på laboratoriernas hemsidor. Det är viktigt att provet tas samma dag som det lämnas in. 

Kostnadsfria vattenprov i Klippans och Perstorps kommun

Klippans kommun erbjuder permanentboende och i kommunen folkbokförd fastighetsägare, ett kostnadsfritt vattenprov per fastighet för hushåll med hemmavarande barn under sju år. För mer information kan du kontakta Marie Silvegren på telefonnummer 0435-109 01 eller Börje Andersson på telefonnummer 0435-282 45.

I Perstorps kommun erbjuds så kallat ”spädbarnsprov” för permanentboende med barn under ett år kostnadsfritt för kommuninvånare med egen brunn. Kontakta kommunen på telefonnummer 0435-390 00 för mer information.

Om du bor i Bjuvs, Svalövs eller Örkelljunga kommun ska du själv kontakta ett laboratorium.

Vad händer när jag tagit vattenprovet?

Ditt vattenprov ska lämnas in till laboratorium för bedömning av vattnets kvalitet utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten. Ditt vattenprov kan då få bedömningen ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” eller ”otjänligt”. Är vattnet tjänligt har du ett bra vatten. Visar vattenprovet att vattnet är ”tjänligt med anmärkning” eller ”otjänligt” bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunniga personer för att åtgärda problemen. Det är viktigt att sköta brunnen och se till att filter och annan utrustning fungerar. Om vattnets dåliga kvalitet beror på förorening från avlopp bör det åtgärdas. Läs mer i vårt informationsblad. Om ditt vatten har fått bedömningen ”otjänligt” eller ”tjänligt med anmärkning” hittar du mer information i vårt informationsblad

 

Informationsblad

Information om provtagning och analys av parameter smak

Länkar

Synlab

Eurofins

Livsmedelsverket - Kokning av dricksvatten (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017