Primärproducenter

Livsmedelslagstiftningen omfattar primärproduktion och primärprodukter. Primärprodukter är produkter från jorden och naturen. Alla som producerar livsmedel eller foder ska vara registrerade. Syftet är att öka spårbarheten på livsmedel och foder.

Du som producerar livsmedel ska registrera din anläggning hos länsstyrelsen. Om du producerar foder ska du registrera dig hos Jordbruksverket. Detta gäller även dig som inte producerar foder men som utfodrar livsmedelsproducerande djur. Om du bara producerar för eget bruk behöver du inte göra någon anmälan.

Primärprodukter är produkter som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Mjölk- och äggproduktion ingår också i begreppet primärproduktion. Det kan även handla om transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen. 

Exempel på primärproduktion och primärprodukter är: 

 • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering
   
 • odling, skörd och torkning av spannmål på gården
   
 • uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt
   
 • fiske, odling och insamling av levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk
   
 • jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
   
 • plockning av vilda bär och svamp
   
 • mjölkning och förvaring av mjölk på gården
   
 • produktion, hantering och förvaring av ägg på gården
   
 • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen

 

Länkar

Livsmedelsverket

Jordbrukverket

Länsstyrelsen - Livsmedel och foder i primärproduktion

Hushållningssällskapet


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017