Pannor

Ett sätt att minska oljeberoendet är att skaffa en halm-, flis- eller spannmålseldad panna. Men tänk på att vissa pannor måste anmälas till oss på miljöförbundet.

Pannor med en installerad tillförd effekt på mer än 500 kW, som eldas med annat än olja eller bränslegas ska anmälas till Söderåsens miljöförbund.

Oavsett om pannan är anmälningspliktig eller inte ska askan hanteras på ett godtagbart sätt. Om du vill sprida askan på jordbruksmark är det viktigt att den sprids på tillräckligt stora arealer. Annars finns till exempel risk för att kadmiumhalten ökar i marken där askan sprids. 

Om du vill elda kadaver i din halmpanna måste du ha ett godkännande från Jordbruksverket. Du måste också göra en anmälan till miljöförbundet enligt miljöbalken.

 

Länkar

Jordbruksverket - Förbränningsanläggning


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017