Höns och andra sällskapsdjur

Om du vill hålla sällskapsdjur eller ha hand om andras sällskapsdjur krävs i vissa fall tillstånd. Om du bor inom detaljplanerat område får du lov att upp till fyra höns utan att söka tillstånd hos oss – men prata gärna med dina grannar först.

Om du bor inom detaljplanerat område men har en rymlig trädgård i ett lämpligt område kan du ha upp till fyra höns som sällskapsdjur utan att söka tillstånd för detta. Om vi skulle få in klagomål på hönsen kan vi bli tvungna att starta en utredning. Det kan leda till att vi kräver åtgärder eller, om problemen inte kan lösas på annat sätt, att du upphör med djurhållningen. Utredningen bekostas i så fall av dig som hönsägare. Det finns också möjlighet att ansöka om tillstånd för hönshållningen. Vi tar timavgift för att handlägga ditt ärende. Vi tar ut avgiften även om det blir ett avslag.

Om du bor utanför planlagt område behöver du inget tillstånd från miljöförbundet för att hålla höns.

Men det är viktigt att du tänker på:

 • Att alltid sköta hönsen så att de inte stör dina grannar.
   
 • Att hönsen inte ska kunna ta sig ut och sprätta i grannarnas trädgårdar.
   
 • Att hönsen inte ska ge upphov till dålig lukt.
   
 • Att fodret ska förvaras så att det inte drar till sig råttor och andra skadedjur.
   
 • Att dina grannar ska slippa störas av en tupp som gal mycket, särskilt under tidiga morgnar.

 

Burfåglar i voljärer

Du behöver inget tillstånd från miljöförbundet för papegojor och andra burfåglar som hålls i utomhusvoljär så länge verksamheten inte är yrkesmässig eller av större omfattning. Däremot kan miljöförbundet ställa krav på åtgärder om djurhållningen stör dina grannar.

För vissa djur krävs tillstånd inom planlagt område

För att få hålla vissa djur inom planlagt område måste du ansöka om tillstånd hos oss på Söderåsens miljöförbund. De djur som kräver tillstånd är:

 • nötkreatur, häst, get, får och gris (även minigris)
   
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
   
 • orm

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller sällskapsdjur kan behöva tillstånd från länsstyrelsen.

 

Blanketter

 

Länkar

Länsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 24 februari 2017