Om oss

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Vår främsta uppgift är tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Vi jobbar också med strategiskt miljöarbete som miljömål, klimat och naturvård men för dessa områden är det kommunerna som har huvudansvaret. Förbundet ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i alla kommunerna.

Som tillsynsmyndighet ska vi se till att både privatpersoner och företag följer lagstiftningen. Vi gör inspektioner, revisioner och prövar anmälningar och ansökningar om olika tillstånd. Vi arbetar också förebyggande genom att ge råd och sprida information.

I våra fem kommuner bor det strax över 60 000 människor. Det finns över 530 livsmedelsanläggningar, 400 verksamheter som omfattas av hälsoskyddstillsyn, 225 anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöpåverkande företag, 1600 lantbruk och 8000 enskilda avloppsanläggningar.

 
Söderåsens miljöförbund i Klippan
Söderåsens miljöförbunds fem kommuner

Sidan uppdaterad: 23 februari 2017