Ny tobakslag börjar gälla 1 juli

Ny tobakslag börjar gälla 1 juli

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som införs den 1 juli. Lagen innebär bland annat att de rökfria miljöerna utökas vilket påverkar dig som driver en restaurang eller café med uteservering. Även reglerna för försäljning av tobaksvaror förändras.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är att det blir rökförbud på uteserveringar till restauranger och caféer. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter samt rökstenar och örtprodukter (som används i vattenpipor). Utöver uteserveringarna blir det även rökförbud på lekplatser dit allmänheten har tillträde samt vid entréer till rökfria lokaler, så som butiker. Andra utrymmen som ska hållas rökfria är utomhusmiljöer vid inrikes kollektivtrafik som tågstationer och busshållplatser. Det är den som bedriver verksamhet, eller som är fastighetsägare eller markägare som är ansvarig för att rökförbudet följs. Söderåsens miljöförbund ska sedan genom sin tillsyn säkerställa att förbudet efterlevs.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument och dels för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tidigare har det räckt att anmäla försäljning av tobak men från och med 1 juli måste man ansöka om detta och bli beviljad tillstånd. Om du har anmält försäljning tidigare räcker det att du har gjort ansökan innan den 1 november 2019 och du får lov att sälja tobak tills ansökan är utredd och prövad. För att få tillstånd till tobaksförsäljning ska man vara personligt och ekonomiskt lämplig. En prövning kommer därför att ske på motsvarande sätt som vid ansökan om serveringstillstånd.

Det är Söderåsens miljöförbund som ansvarar för att pröva och meddela tillstånd eller avslag i Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner. För prövning och utredning av ansökan tar miljöförbundet ut en avgift. Avgiften är 7 624 kronor. Avgiften ska betalas oaktat om man får tillstånd eller avslag.

Informationsblad om ny tobakslag till er som säljer tobaksvaror

Informationsblad gällande rökfria miljöer