Tillslag mot tobak

Pressmeddelande - Tillslag mot tobak

Söderåsens miljöförbund och polisen har gjort tobakstillsyn i tre livsmedelsbutiker i Bjuvs, Klippans respektive Perstorps kommuner. Tillsynens inriktning var illegal tobakshantering och försäljning till minderåriga. Samarbetet resulterade i två förbud med vite för felmärkt tobak och ett beslut om försäljningsförbud i tre månader. Även livsmedelshanteringen bedömdes som dålig i de tre aktuella butikerna.

- Vi vet att det förekommer olaglig försäljning av tobak varje dag i alla våra kommuner, säger Malin Pommer chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund.

Efter tips från allmänheten har miljöförbundet samarbetat med polisen, spanat på olika butiker och gjort tillslag.

Miljöförbundet och polisen har olika möjligheter att vita åtgärder. Miljöförbundet kan omhänderta varor och utfärda förbud och viten, samtidigt kan polisen kräva legitimationskontroll av kunderna för att se om det är barn och ungdomar som handlar i butikerna. I samverkan kan myndigheterna också hjälpas åt att komma åt utrymmen som man annars inte fått kännedom om och tillgång till.

Vid tillsynen hittades felmärkt tobak i butikshyllorna men även illegal tobak som var gömd i butikslokalerna. En del av den illegala tobaken omhändertogs av miljöförbundet. Polisen gjorde ålderskontroll på kunder som handlat i butikerna och kunde konstatera att en av butikerna sålt tobak till ungdomar med så låg ålder som 14 år.

- Det är inte första gången butiken ertappas med att sälja tobaksvaror till minderåriga och vi har därför beslutat att förbjuda butiken att sälja tobak i tre månader, säger Malin Pommer.

Tillsynen fick också en positiv vändning när samverkan utökades till att även omfatta en av fastighetsägarna. Det visade sig att en av butikerna hade tillgång till förrådslokaler som de kontrollerande myndigheterna aldrig fått kännedom om. Fastighetsägaren i sin tur under en tid undrat över varför vi inom kontrollen tillät att det såg ut som det gjorde.

- Butiksinnehavarna har vid tidigare kontroller inte informerat oss om att de även har förrådsutrymmen. Vi har varken fått se hyresavtal eller blivit informerade om utrymmena. Med hjälp av fastighetsägaren kunde vi ta oss in i utrymmena och konstatera att där fanns livsmedel som inte uppfyller lagstiftningens krav. Bland annat fanns där livsmedel som var otjänliga och som inte får säljas som livsmedel. Produkterna saknade också märkning och spårbarhetsuppgifter. Det är därför omöjligt att veta vart produkterna kommer ifrån och att de är säkra för konsumenten. Hygienen i utrymmena var också under all kritik, säger Malin Pommer.

Samtliga butikslokaler hade även de brister i livsmedelshygienen. Bland annat konstaterades rengöringsbrister och dålig hantering av avfall vilket ökar riskerna för skadedjursproblem.

- Vi har haft ett gott samarbete med polisen, säger Malin Pommer. Genom myndighetssamverkan jobbar vi effektivare och når längre i vår tillsyn.

- Vi är tacksamma för de tips vi fått in från allmänheten och tar gärna emot fler!

Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak vid misstanke om langning och att sälja tobak som inte har svensk varningstext. Man kan vända sig till polisen eller kommunen om man får veta att en butik trots förbudet säljer tobak till minderåriga. Polisen och kommunen är gemensamt ansvariga för att kontrollera att tobaksförsäljningen som sker i butikerna följer de regler som gäller. I Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner ligger den kommunala kontrollen hos Söderåsens miljöförbund, kommunernas gemensamma miljöförvaltning.

Vill man lämna information eller veta mer eller är man mycket välkommen att kontakta Söderåsens miljöförbund, antingen via telefon (0435-78 24 70) eller mail (info@smfo.se). Det finns också mer information om hur tobakstillsynen går till och vilka regler som gäller vid tobaksförsäljning på vår hemsida www.smfo.se samt på Folkhälsomyndigheten hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

För mer information kontakta Malin Pommer chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 76, Helena Hager Enert, miljöinspektör på telefon 0435-78 24 22 eller Torbjörn Ekelund ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund på telefon 070-689 56 31.